Virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet har blikket stift rettet mod den 10. maj, hvor denne etape af regeringens delvise lukning af landet og tvangslukning af mange virksomheder løber til. 

HORESTA indgår i regeringens sektordialog med drøftelser af genåbning af de forskellige brancher. For turisme- og oplevelseserhvervet lyder HORESTAs budskab blandt andet, at meget afhænger af omfanget af de restriktioner og betingelser, som vil følge med en åbning, samt vedtagelse af en samlet plan, som rækker længere frem.

”Vi glæder os selvfølgelig til at kunne åbne erhvervet igen, men det kræver en samlet plan som rækker længere frem i tiden og som tager højde for virksomhedernes forskellighed. Åbning skal ske under betingelser, der muliggør en egentlig drift og skal ske under hensyn til de enkelte segmenter i branchen frem for at skære alle virksomheder over en kam. Hvor nogle virksomheder vil kunne åbne i morgen under de nuværende restriktioner, vil det for andre være døden. Det er præcis det vi drøfter med Christiansborg i øjeblikket” siger Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA.

Katia K. Østergaard peger på, at f.eks. er zoologiske haver og forlystelsesparker samt kasinoer og spillehaller klar til at åbne nu, under de nuværende restriktioner. Det er også oplagt, at undtagelsen om take away i forbuddet mod åbning af restauranter udvides, så der også bliver mulighed for udeservering. Derudover bør det også være muligt for hoteller og mødesteder at deres meget få gæster kan indtage et måltid i hotellets restaurant.

”For andre segmenter i branchen vil yderligere åbning vil afhænge helt, hvilke krav der stilles til afstand samt størrelsen af forsamlingsforbuddet, der indtil 10. maj er maksimalt 10 personer. Det giver f.eks. ikke mening at åbne natklubber og barer, ligesom mange af restauranterne ikke vil være i stand til at åbne med de nuværende restriktioner” siger hun.

Hun roser politikerne for at inddrage branchen i arbejdet, og for generelt under denne krise at være lydhøre for de input, som HORESTA er kommet med. Organisationen er blandt en del af regeringens COVID-19 task force, der er nedsat under Erhvervsministeriet og har også deltaget i adskillige møder også med Statsministeren og den øvrige regering. Derudover er HORESTA i tæt dialog med Folketingets øvrige partier om åbningsmuligheder og vilkår.

Katia K. Østergaard understreger, at virksomhederne har brug for, at der bliver meldt ud i ordentlig tid omkring genåbningen af erhvervet. Det kræver forberedelse at åbne forretningerne igen – ikke mindst når det må forventes at blive på andre vilkår end da man lukkede ned. Vilkårene for en eventuelt åbning den 10. maj kendes endnu ikke og de nuværende forberedelser foregår derfor mere eller mindre i blinde.

 Efterlysning af sektorspecifik handlingsplan

HORESTAs budskab til politikerne går også på behovet for en sektorspecifik sammenhængende overordnet plan.

”Vi har brug for en sammenhængende plan, hvor både hjælpepakker, åbningsvilkår og de mange ting som skal understøtte et tilstrækkeligt kundegrundlag, indgår. Vores branche har brug for økonomisk hjælp i lang tid endnu, formentlig resten af 2020 med en gradvis udfasning. Endvidere er der brug for målrettede tiltag, som understøtter forbrug i turisme- og oplevelseserhvervet. Her har vi bl.a. foreslået, at der indføres et Oplevelsesfradrag til alle private borgere, fuldt fradrag for virksomheder på hotel- og restaurantydelser og nedsættelse af momsen til et niveau, der svarer til vores nærmeste nabolande. Der er alvorligt brug for at styrke virksomhedernes økonomi og konkurrenceevne, ellers vil mange virksomheder bukke under og tusindvis af arbejdspladser gå tabt,” siger Katia K. Østergaard.

Du kan læse mere om HORESTAs genopretningsplan her, der ud over ovennævnte også inkluderer afgiftsfritagelse, begrænsning af privat korttidsudlejning og øgede midler til markedsføringen af Danmark.

Log ind