Oplevelses- og turismeerhvervet er i krise efter en længere periode med først lav og siden ingen omsætning. Men selv når langt de fleste kan vende tilbage til hverdagen igen, vil hoteller, restauranter, kongrescentre, kantiner og en lang række af øvrige turismevirksomheder fortsat være hårdt ramt.

Udenlandske gæster, der udgør næsten halvdelen af overnatningerne, vil i højere grad blive hjemme, og både danskerne og virksomhederne vil være økonomisk påvirket af Corona-krisen og forbruget vil være mindre. Dette vil trække dybe spor i dansk turisme- og oplevelseserhverv, som uden tvivl er det absolut hårdest ramte erhverv og vil mærke konsekvenserne af krisen længe. Turismeerhvervet kan først forventes at være tilbage til normalt niveau tidligst med udgangen af 2023.

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker, som skal holde hånden under erhvervslivet her og nu. HORESTA har kæmpet en række tiltag igennem, også som supplement til og justeringer af aftalerne – men der er brug for mere og mere målrettet.

Skal permanente virksomhedslukninger, konkurser og tab af arbejdspladser undgås, og skal dansk turisme- og oplevelseserhverv hurtigst muligt på fode igen, er det helt afgørende, at de allerede vedtagne tiltag suppleres af yderligere hjælp og tiltag, som kan virke på den længere bane og afhjælpe det fuldstændige stop, som erhvervet er udsat for.

Derfor foreslår HORESTA en genopretningspakke for turisme- og oplevelseserhvervet med nedenstående tiltag.

hotel14.gif

1. Udvidet kompensation for turisme- og oplevelseserhvervet

HORESTA foreslår, at de nuværende hjælpepakker udvides og forlænges for virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet. Det gælder modellen for kompensation af faste udgifter, aftalen om lønkompensation samt modellen for kompensation af omsætningstab for små selvstændige/ erhvervsdrivende.

Læs mere om dette forslag.

Restaurant5.gif

2. Indførelse af et dansk oplevelsesfradrag for privatpersoner

HORESTA foreslår at der indføres et fradrag for 2020 og 2021 på kr. 18.700 per person for ydelser købt inden for turisme -og oplevelsesøkonomien i Danmark, herunder restauranter, caféer, natteliv, campingpladser, vandrehjem, hoteller, attraktioner, forlystelsesparker, teatre, koncertsteder m.v.

Læs mere om dette forslag.

barrestaurant8.gif

3. Afgiftsfritagelse i 2020 og 2021

HORESTA foreslår at virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet fritages for betaling af afgifter som energiafgifter og ejendomsskatter i resten af 2020 og i 2021.

Læs mere om dette forslag.

Hotel8.jpg

4. Nedsættelse af momsen på hotel- og restaurantydelser

HORESTA foreslår at dansk hotel- og restaurantmoms nedsættes til samme niveau som de mest konkurrencedygtige af vores nabolande, og dermed at momsen differentieres til 8 pct. for turismeerhvervet.

Læs mere om dette forslag.

hotel19.gif

5. Fuldt fradrag for erhvervskøb af hotel og restaurantydelser

Dansk erhvervsliv kan bidrage til at sætte gang i den danske hotel- og restauranterhverv, men der er en stor skævhed i reglerne for omkostningsfradrag og momsfradrag for disse ydelser. Der er behov for tiltag som vil motivere til, at danske virksomheder i en tid med knap økonomi alligevel vil vælge at holde konferencer, møder og middage osv. på de danske hoteller, restauranter og mødesteder.

Læs mere om dette forslag.

AirBnB2.gif

6. Begrænset korttidsudlejning af private hjem

Udlejning af private boliger skaber ulige konkurrence for et professionelt overnatningserhverv i knæ. Det underminerer hoteller, kroer og vandrehjem - og de arbejdspladser, som de skaber. HORESTA kommer her med 4 konkrete forslag.

Læs mere om dette forslag.

Turisme7.gif

7. Mere markedsføring af dansk turisme

HORESTA foreslår at de offentlige bevillinger (stat og kommuner) til markedsføring af turisme- og oplevelseserhvervet tre-dobles for 2020 og 2021. 

Læs mere om dette forslag.

Hostel.gif

8. En Turisme Taskforce

HORESTA foreslår at der hurtigst muligt nedsættes en særlig ’Turisme Taskforce’ med repræsentation fra myndigheder, turismeorganisationer og erhvervet, der kan identificere konkrete udfordringer og koordinere indsats og tiltag på tværs af ministerier, fagområder, geografi og enheder.

Læs mere om dette forslag.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne