Arbejdskraft, konkurrencekraft og markedsføring var blandt emnerne, da HORESTA tirsdag formiddag mødtes med erhvervsminister Simon Kollerup (S).

HORESTAs adm. direktør Katia K. Østergaard kvitterede ministeren for et godt møde.

”Vi glæder os over, at den nye erhvervsminister er lydhør, når erhvervslivet præsenterer de udfordringer, der står i vejen for, at virksomhederne kan skabe øget vækst, og dermed også bidrage yderligere til velfærden. Her har vi i turisme- og oplevelseserhvervet en række dagsordener, som vi drøftede med ministeren”, siger Katia K. Østergaard, og fortsætter:

”Vores erhverv har den højeste andel af forgæves rekrutteringer, hvilket betyder, at næsten en tredjedel af gangene virksomhederne søger medarbejdere, må de opgive eller ansætte en anden profil. Det koster på bundlinjen, for det betyder, at virksomhederne ikke har ressourcer til at imødekomme gæsternes efterspørgsel. Samtidig består der en udfordring i, at vi er et konkurrenceudsat erhverv, hvor vi kæmper om turisternes gunst med nabolandene. Det er man fra politisk side nødt til at være meget bevidst om, og vi så gerne flere midler til markedsføringen af Danmark som destination”, fortæller Katia K. Østergaard.

Hun mener, at disse udfordringer skal adresseres for at erhvervets virksomheder kan bidrage yderligere til vækst og beskæftigelse i hele landet.

HORESTA ser frem til samarbejdet med ministeren, hvor også andre store temaer skal drøftes, heriblandt den forestående evaluering af Airbnb-lovgivningen.

 

(Fotograf - Steen Brogaard)

Log ind