Når arbejdsgiverne i hotel- og restauranterhvervet søger nye medarbejdere, lykkes det ikke at finde en med de rette kvalifikationer i 28 procent af tilfældene.

Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Opgørelsen dækker februar måned, og de 28 procent dækker både over tilfælde, hvor stillingerne ikke blev besat og tilfælde, hvor de blev besat med medarbejdere med ringere kvalifikationer end forventet.

Samlet set har danske virksomheder måttet opgive at besætte 35.000 stillinger i løbet af det seneste halvår.

Hotel- og restauranterhvervet er nr. 4 på listen over erhverv med de største rekrutteringsudfordringer. Nr. 1 er ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” (39 procent) efterfulgt af ”Bygge og anlæg” (33 procent) og ”Industri” (29 procent).

Situationen er alvorlig og dybt problematisk. Hver eneste gang det ikke lykkes at besætte en stilling på det danske arbejdsmarked, koster det velstand og velfærd i den sidste ende”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA.

Hun opfordrer til, at politikerne i højere grad retter fokus mod, hvordan man sikrer de rette vilkår for at skabe vækst i erhvervslivet, fordi det er forudsætningen for, at der er skattekroner til offentlig velfærd.

Hotel Kick-off i Vejle

Kl. 9.00 - 13.30

Efter næsten to år med Corona og restriktioner, kan hotelbranchen nu endelig begynde at se fremad. Men hvilken fremtid kigger vi ind i?

Log ind