Hoteller fra hele verden er nu klar med krav til, hvordan myndighederne skal håndtere de senere års boom i korttidsudlejning af private boliger til turister – blandt andet fra de største aktører, Airbnb og Booking.com.

De seneste to dage har branchefolk fra blandt andet USA, Canada, Japan, Brasilien, Mexico, Australien og store dele af Europa, herunder Danmark, været samlet til et internationalt møde i Barcelona under overskriften ReformBnB.

På mødet nåede branchen frem til syv bud på, hvordan man kan bekæmpe illegal udlejning til turister og samtidig sikre hotelbranchen fair konkurrencevilkår.

”Det er meget tydeligt, at myndighederne over alt i verden er blevet taget på sengen, når det gælder den enorme vækst i privat udlejning til turister. Ingen havde forestillet sig, hvor hurtigt dette marked kunne vokse, og det betyder, at man mange steder i verden halter langt bagefter med regulering. Det udfordrer lige nu særligt de store byer”, siger Jens Zimmer Christensen, der er formand for HORESTA og desuden står i spidsen for den europæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC. De syv bud fra ReformBnB tager afsæt i en række anbefalinger, som HOTREC tidligere har udarbejdet.

Der er meget stor forskel på, hvor stram korttidsudlejning er reguleret fra land til land og fra storby til storby. Men typisk er reglerne skrappest i de områder, hvor privat korttidsudlejning er vokset mest. Det gælder blandt andet i værtsbyen for ReformBnB-mødet, Barcelona.

De syv krav fra branchen lægger blandt andet op til registrering af alle korttidsudlejere, så myndighederne kan få overblik over, hvilke boliger der er udlejede, hvem der lejer dem og for hvor længe. Dette system findes allerede i Barcelona, Paris, Buenos Aires og Toronto samt i lande som Colombia, Kroatien, Grækenland, Sverige og Tyskland.

Dertil kommer blandt andet et ønske om klare lovgivningsmæssige regler for korttidsudlejning, ønske om at myndighederne regulerer og sanktionerer udlejning, som strider imod reglerne, og et ønske om at naboerne skal godkende udlejningen.

“Det lykkedes i en årrække for Airbnb at pakke sine aktiviteter ind i et slør af deleøkonomi. Det er tydeligt for de fleste nu, at det er det på ingen måde. Derfor er vi også overbevist om, at området før eller siden vil blive reguleret på et helt andet niveau end i dag. Vores udspil sætter forhåbentlig yderligere skub i processen”, siger Jens Zimmer Christensen.

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget en regulering af Airbnb, som blandt andet indebærer indberetning af udlejernes indtægter til SKAT. HORESTA er dog langt fra tilfreds med indholdet af den nye lovgivning. Det gælder både beskatningen af udlejerne, manglende kontrolmuligheder og et nyt loft over antallet af udlejningsdage, som HORESTA mener er for nemt at omgås.

Log ind