Dansk turismes interesser har hidtil været varetaget af godt 80 destinationsselskaber. Inden udgangen af 2020 skal det være reduceret til 15-25, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med en pulje på 40 mio. kr. ydet fødselshjælp til de nye markedsføringsenheder.

Kræver samarbejde

I HORESTA glæder man sig over kommunernes handlekraft til at finde sammen i de nye stærke selskaber.

”Destinationsselskaberne er helt centrale i arbejdet med at indfri turismens potentiale om flere turistovernatninger, højere omsætning i turismebranchen samt turister, der er mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa. Men skal ambitioner blive til virkelighed, kræver det samarbejde. Turisterne går ikke op i kommunegrænser, og som erhverv er det vigtigt, at vi tænker i deres oplevelsesrejse, og hvad der giver bedst mening i markedsføringen i forhold til gæsterne”, siger HORESTAs formand Jens Zimmer Christensen.

Han ser desuden med stor tilfredshed på, at antallet af destinationer er blevet nedbragt.

”Efter vores opfattelse var 80 turismeselskaber for mange, og vi ser også gerne, at man lander tættere på 15 end 25 destinationsselskaber, når den endelige konsolidering har fundet sted”, fortæller HORESTAs formand.

 

Log ind