Sælger din virksomhed smørrebrød til videresalg hos en købmand,  leverer et køkken for eksempel lasagne til detailvirksomheder eller fast frokostordning til en virksomhed? Så risikerer I at blive omfattet af den såkaldte ’tredjedelsregel’, hvilket påkræver, at jeres videresalg bliver registreret hos Fødevarestyrelsen.

Maksimalt en tredjedel af forretningens omsætning må have denne karakter. Ellers skal din virksomhed registreres som engros-virksomhed.

Reglen er blandt andet sat i verden for, at virksomhederne skal kunne dokumentere, at de overholder de omsætnings-, mængde-, og afstandsgrænser, der er for leveringen af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter 1/3-reglen.

Hos HORESTA mener man, at reglen påligger virksomhederne en masse bureaukrati og så gerne, at der kunne indføres en bagatelgrænse for regnskab og registrering på området:

”Reglerne er blevet lempet lidt og fremover kan en detailvirksomhed igennem en kortere periode, for eksempel en måned, samle dokumentation for leveringer efter 1/3-reglen, som viser, at leveringerne holder sig indenfor grænserne. Den valgte periode skal være repræsentativ for virksomhedens normale leveringer. Virksomheden kan derved sandsynliggøre at holde sig inden for grænserne for hele årets leverancer, men mange virksomheder har problemer med at holde regnskabet, blandt andet fordi mængder og pris ikke altid kan fastsættes”, fortæller Tine Skriver, fødevarechef i HORESTA, og fortsætter:

”I HORESTA så vi meget gerne, at restauranterhvervets lejlighedsvise salg til andre fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen blev fritaget for at holde regnskab i forhold til 1/3 delsreglen. Disse såkaldte fødevarevirksomheder, skal slet registreres hos Fødevarestyrelsen, og 1/3 regnskabet står på ingen måder mål med fødevaresikkerheden bureaukratiet kan stå i vejen for virksomheder, der prøver at effektivisere og maksimere deres omsætning og bremser den kulinariske udvikling”, lyder det fra Tine Skriver.

Kontrolbesøgene i forbindelse med Fødevarestyrelsens kampagne varsles med mindst 14 dage hos de registrerede virksomheder, og Fødevarestyrelsen skriver, at de forventer, at virksomhederne har den nødvendige dokumentation klar, når den tilsynsførende møder op på kontrolbesøget.

Har du spørgsmål til kampagnen fra Fødevarestyrelsen, er du velkommen til at kontakte HORESTAs fødevarechef.

Tine.jpg
Fødevarechef
Tine Skriver

Log ind