Måling af madspild gør virksomhedens klogere på omkostningerne og dermed besparelsesmuligheder og giver en indikation på, hvor man bør øge sin indsat. Der findes mange gode værktøjer og metoder til at måle spildet. Nogle koster penge, mens andre er gratis.

Unilever har for eksempel en gratis madspildsapp, hvor I kan indtaste kilo og udregne omkostninger.

Vil din virksomhed gå mere grundigt og målrettet til værks, findes der også flere muligheder. For eksempel har e-Smiley udviklet software og integreret vægt, som indsamler data på den mad, virksomheden smider ud, og det giver indblik i, hvilke madspildsreducerende tiltag der virker. Samtidigt giver produktet gode rapportmuligheder og kan dokumentere virksomhedens resultater.     

Virksomheden kan også selv veje spildet og skrive det ind i et måleskema ved skraldespanden. Gennemsnitsprisen for et kilo madspild er ifølge Madspildsjægerne på 21 kroner for storkøkkener. Se forslag til skema.

Måling af madaffald

Virksomheden kan også kigge på mængden af madaffald, som affaldstransportøren kan opgøre. Opgørelsen kan dog ikke udspecificere, hvilket spild virksomheden har, men det kan give et billede af om indsatsen virker.

Det er dog vigtigt at indberegne enten omsætning, råvareindkøb eller antal gæster, da det har indflydelse på mængden af madaffald. Samtidig skal det sikres, at det ikke er, fordi virksomheden er blevet dårligere til at frasortere madaffald, og at det i stedet ligger i det almindelige affald.

Fotodokumentation som måling

I mange tilfælde bruges vægt og kroner, som måleenhed for madspild. Det er måske den ”mest” rigtige måde, men der kan være andre metoder.

Fotodokumentation kan også være en metode til at vise jeres spild. Og telefonen med et godt kamera findes allerede blandt kollegaer i køkkenet.

Fotodokumentation kan være billeder af spildet i klare plastiksække eller et billede af buffeten eller fade før og efter et madspildsforløb. Billederne kan vise, om der er fremgang i arbejdet, og hvilke spildprodukter der er.

Vælg nogle repræsentative dage hvor virksomheden fotodokumenterer madspildet. Sørg for at snakke om, hvad der er spild, og hvilke initiativer virksomheden kan sætte i gang. Igen skal indsatsen måles op mod omsætning eller antallet af gæster. Gentag denne seance løbende og med et fast mellemrum, for at se om der sker forbedringer.

I forbindelse med HORESTAs madspildsprojekt Elsker mad & reducerer spild er der også udviklet en række værktøjer. Se forslag til, hvordan I måler jeres madspild.

 

Log ind