Flere medlemmer har kontaktet HORESTA om henvendelser fra app’en ”WeAreDavid”, som har til hensigt at gøre det lettere for private at anmode om indsigt i virksomheders opbevaring af deres data. For hvordan skal man forholde sig som virksomhed ved denne type henvendelser?

I app’en er det muligt for brugerne at sende anmodninger til virksomhederne om indsigt i forretningernes opbevaring af de privates oplysninger.

Datatilsynet har på sin hjemmeside kommenteret brugen af app’en. Datatilsynet pointerer, at man som virksomhed, der modtager en indsigtsanmodning via app’en, ikke er forpligtet til at anvende app’en til at besvare anmodningen.

Sagen er nemlig den, at app’en er gratis for både de private brugere og virksomhederne, men de forretningsdrivende bliver tilbudt en række tilkøb.

HORESTAs erhvervsjuridiske chef Kaare Friis Petersen udtaler:

”Det er HORESTAs opfattelse, at enhver anmodning om indsigt, uanset om anmodningen kommer via en app eller direkte fra personen selv, altid bør besvares direkte til den pågældende person, og ikke via en mellemmand, som f.eks. en app. Det er således en også en betingelse, når en indsigtsanmodning besvares, at virksomheden sikrer sig, at den person, som har anmodet om indsigt, reelt også er den, som han/hun udgiver sig for. Dette sker bedst ved, at virksomheden kommunikerer direkte med den, som har anmodet om indsigt.”

I app’en er nævnt en række virksomheder med navn og logo, og ved at klikke på en virksomheds navn/logo kan brugeren automatisk anmode den pågældende virksomhed om at få indsigt i de oplysninger, som virksomheden har om brugeren. Når brugeren har sendt en anmodning, modtager virksomheden en e-mail fra WeAreDavid med et link, som virksomheden kan anvende til at besvare anmodningen.

E-mailen fra WeAreDavid indeholder ligeledes tilbud om, at WeAreDavid kan hjælpe virksomheden med at blive GDPR-compliant, dvs. markedsføring af konkrete rådgivningsydelser. Blandt de nævnte virksomheder er en række hoteller/kæder, samt flere restaurationsvirksomheder.

Når virksomheden forsøger at besvare anmodningen via linket i e-mailen, bliver virksomheden bedt om at registrere sig på WeAreDavids platform, ligesom virksomheden bliver bedt om at acceptere WeAreDavids handelsbetingelser.

I kan læse hele Datatilsynets pressemeddelelse om WeareDavid her.

HORESTA har rettet henvendelse til Forbrugerombudsmanden, da HORESTA finder, at WeAreDavids markedsføring på flere måder strider mod markedsføringsloven.

Hvis I har spørgsmål omkring brugen af denne eller tilsvarende apps, eller om persondata og indsigt i det hele taget, er I altid velkommen til at kontakte HORESTA.

Kaare-1920x1280.jpg
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Se også

Log ind