Opstår der sygdom i forbindelse med medarbejdernes ferie, gælder der særlige regler i ferieloven. Når en medarbejder bliver syg i forbindelse med ferie, er det derfor vigtigt at sondre mellem sygdom før og under ferien. 

Hvis medarbejderen bliver syg inden den planlagte ferie, har medarbejderen ikke pligt til at afholde ferien.

Opstår sygdommen under ferien, har medarbejderen ret til erstatningsferie efter 5 feriedage, de såkaldte karensdage, hvis den ansatte har optjent 25 dages ferie.  Medarbejderen vil altså under karensdagene alligevel afholde ferie, selvom denne er syg. Medarbejderen har 5 karensdage i hvert ferieår. Retten til erstatningsferie begynder først at løbe fra den dag, hvor medarbejderen giver arbejdsgiveren besked om sygdommen. Medarbejderen skal herudover dokumentere sygdommen – og i modsætning til, hvad der normalt gælder – er det medarbejderen, der betaler for lægeerklæringen.

I forhold til sondringen mellem sygdom før og under ferien, er det vigtigt at holde for øje, hvornår medarbejderen sygemelder sig. Skillelinjen mellem de to situationer fremgår af ferieloven, der fastslår, at ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Begynder den normale arbejdstid kl. 8.00 - vil en sygemelding kl. 8.15, på den første feriedag, være under ferien.

Har du fået læst?

Har du styr på den nye ferielov?

Når den nye ferielov træder i kraft fra 2020, vil det medføre forandringer i forhold til optjening og afvikling af ferie på alle arbejdspladser.

Pensionisternes feriebudget vokser

De ældre har fået flere penge mellem hænderne. Blandt andet fordi de har større pensionsopsparinger end tidligere.
Sådan lød forklaringen fra HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard, da hun tirsdag morgen forklarede til TV2/News, hvorfor pensionisternes feriebudget er steget med 34 procent på ti år.

Få ansættelses-kontrakten på engelsk

Hotel-, restaurant- og turismeerhvervet er en international branche med medarbejdere fra mange forskellige nationer. Derfor er HORESTA og 3F nu blevet enige om en engelsk oversættelse af standardansættelseskontrakten til hovedoverenskomsten.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne