Opstår der sygdom i forbindelse med medarbejdernes ferie, gælder der særlige regler i ferieloven. Når en medarbejder bliver syg i forbindelse med ferie, er det derfor vigtigt at sondre mellem sygdom før og under ferien. 

Hvis medarbejderen bliver syg inden den planlagte ferie, har medarbejderen ikke pligt til at afholde ferien.

Opstår sygdommen under ferien, har medarbejderen ret til erstatningsferie efter 5 feriedage, de såkaldte karensdage, hvis den ansatte har optjent 25 dages ferie.  Medarbejderen vil altså under karensdagene alligevel afholde ferie, selvom denne er syg. Medarbejderen har 5 karensdage i hvert ferieår. Retten til erstatningsferie begynder først at løbe fra den dag, hvor medarbejderen giver arbejdsgiveren besked om sygdommen. Medarbejderen skal herudover dokumentere sygdommen – og i modsætning til, hvad der normalt gælder – er det medarbejderen, der betaler for lægeerklæringen.

I forhold til sondringen mellem sygdom før og under ferien, er det vigtigt at holde for øje, hvornår medarbejderen sygemelder sig. Skillelinjen mellem de to situationer fremgår af ferieloven, der fastslår, at ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Begynder den normale arbejdstid kl. 8.00 - vil en sygemelding kl. 8.15, på den første feriedag, være under ferien.

Se også

Log ind