Frem til 30. november har Fødevarekontrollen fokus på hygiejneforordningens bestemmelser om uddannelse af medarbejdere.

Tidligere skulle alle medarbejdere, der håndterer fødevarer, have gennemgået et kursus i fødevarehygiejne hos en godkendt kursusudbyder. Denne bestemmelse i den danske fødevarelovgivning er nu fjernet, og tilbage er kravet om, at virksomhedslederen skal instruere eller uddanne sine medarbejdere i korrekt behandling af fødevarer, i personlig hygiejne og i virksomhedens egenkontrol. Hver enkelt person skal være i stand til at udføre sit arbejde i virksomheden, så hygiejnereglerne bliver overholdt.

Det er styrelsens forventning, at det går godt i de fleste fødevarevirksomheder, men at der mange steder mangler fokus på målrettet uddannelsen af medarbejderne. Dette kommer til udtryk i højsæsoner, når virksomheden har travlt og kapaciteten udnyttes maksimalt.

Log ind