Kan en flexjobber kræve godtgørelse af virksomheden, hvis personen bliver opsagt af arbejdsgiveren når tilskuddet stopper? Nej, lyder det fra Højesteret.

En virksomhed havde ansat en flexjobber på den gamle flexjobordning (ansat i flexjob før 2013). Det betød, at virksomheden betalte flexjobberens fulde løn, hvorefter virksomheden fik tilskud fra kommunen.

Da medarbejderen nåede folkepensionsalderen, udløb fleksjobaftalen, og virksomheden fik ikke længere tilskud fra kommunen, hvorfor virksomheden opsagde flexjobberen.

Det fremgik hverken af medarbejderens ansættelseskontrakt eller fleksjobsaftalen, at det var en forudsætning for aftalen mellem virksomheden og flexjobberen, at virksomheden fik tilskud. Det fremgik således ikke, at ansættelsesforholdet ville ophøre, når tilskuddet stoppede.

Da virksomheden opsagde flexjobberen, krævede flexjobberen en godtgørelse af virksomheden for, at opsigelsen blandt andet var sket på grund af flexjobberens alder og nedsatte arbejdsevne (handicap), hvilket flexjobberen mente var forskelsbehandling.

Højesteret kom frem til, at der ikke var tale om forskelsbehandling, hvorfor medarbejderen ikke havde krav på en godtgørelse. Dette skyldtes, at det var en klar forudsætning for ansættelsen af flexjobberen, at virksomheden fik tilskud for at have medarbejderen.

Advokat i HORESTA Karina Lafrenz oplyser, at man skal være opmærksom på, at afgørelsen vedrører den tidligere flexjobordning (ansatte i flexjob før 2013), hvor virksomheden betaler medarbejderen fulde løn, for derefter at få tilskud til dele af lønnen fra kommunen. Det var således en forudsætning for virksomheden, at de fik tilskuddet, idet ansættelsen ellers ville udgøre en stor økonomisk byrde. Med den nye flexjobordning betaler virksomheden kun for den arbejdsindsats flexjobberen ligger i virksomheden, og således ikke for en fuldtidsstilling. Den resterende del betales direkte fra kommunen til flexjobberen. Det er således uvist, hvorledes en sag efter den nye fleksjobordning vil falde ud.

HORESTA-medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende flexjobbere ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

KarinaLafrenz.jpg
Juridisk chef
Karina Lafrenz

Log ind