Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Nedtællingen er i gang, og 1. februar udløber fristen for de kommuner, som ønsker at gøre brug af den såkaldte forsøgsordning til at opføre nye turismeprojekter på områder langs landets kyster og i landzonen. Det skriver Turistmonitor.dk

Der er reelt tale om et genudbud af seks forsøgstilladelser, som blev udstedt i 2015 men aldrig er blevet udnyttet. Som noget nyt har de netop vedtagne ændringer af planloven åbnet mulighed for, at også eksisterende bygningsmasse i landzonen og indenfor kystbeskyttelseslinjen kan omdannes og udnyttes til turismeformål.

Det er en mulighed, der eksempelvis er i spil i Odsherred Kommune, som forventes at søge en af de seks forsøgstilladelser til det projekt, som skal omdanne den gamle Skamlebæk Radiostation til et badehotel.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen oplyser, at styrelsen har fået en række henvendelser fra kommuner, der påtænker at søge de seks tilladelser. Men det er først efter ansøgningsfristen den 1. februar i år, at der er overblik over det endelige antal ansøgninger.

Læs hele historien på turistmonitor.dk – kræver login

Log ind