Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Som svar på Justitsminister Peter Hummelgaard og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvads antydning om, at vi risikerer svenske bandekrigstilstande i Danmark, hvis der skrues op for mere international arbejdskraft mener HORESTAs adm. direktør, Pia E. Voss, at det er en meget ærgerlig sammenblanding af pærer og bananer. Det skriver hun i et indlæg i Berlingske.

Hun skriver blandt andet, at “Der er ingen tvivl om, at den svenske bandekrig har rod i landets flygtningepolitik og de integrationsproblemer, denne har skabt. Hummelgaard og Dybvads frygt går på, at vi ender i samme situation i Danmark, hvis vi henter mere international arbejdskraft til landet, og de refererer i den forbindelse til den fejlslagne indvandrerpolitik fra 1970erne, hvor vi inviterede mange gæstearbejdere til Danmark, som senere valgte at bosætte sig her i landet.”

Men de to ministres argumentation holder, ifølge Pia E. Voss, ikke vand, for de sammenblander udlændinge- og beskæftigelsespolitik samt integration af international arbejdskraft i dag og for 50 år siden.

“I modsætning til 70erne har vi i dag et meget fintmasket regelsæt, og det er en forudsætning for at kunne bo og arbejde i Danmark, at man har en opholds- og arbejdstilladelse og dermed har et arbejde. Mister man det arbejde, eller udløber opholds- og arbejdstilladelsen, bliver man sendt hjem. International arbejdskraft er ikke en byrde. Økonomiske analyser har tværtimod vist, at international arbejdskraft årligt øger Danmarks BNP med over 200 milliarder kroner,” skriver hun.

Log ind