Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Siden 1968 har man kunnet komme tæt på vadehavets sæler og livet i havet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Nu relanceres museet som Danmarks museum for havet. Det skriver Turistmonitor.dk.

Det sker med en bevilling på 150 millioner kroner, som er delt ligeligt mellem A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, den filantropiske forening Realdania og Esbjerg Kommune med hver 50 millioner kroner.

For Fonden har det været afgørende at skabe bedre forhold for endnu flere besøgende samtidigt med, at den eksisterende bygning bliver bevaret. Genanvendelsen af den eksisterende bygning vil også bidrage til at mindske klimaaftrykket af projektet.

“Den generøse bevilling fra A. P. Møller Fonden og Realdania er en kæmpe gave, ikke alene til Fiskeri- og Søfartsmuseet, men også til Esbjerg. Projektet drejer sig konkret både om en udvidelse og ombygning af de fysiske rammer, så der bliver bedre plads til de mange gæster, og en fornyelse af udstillingerne samt en helt ny afdeling for børn og unge,” siger Jakob Lose (V), formand for Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse og for Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune.

Læs hele historien på turistmonitor.dk  

Log ind