Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

I 2022 lancerede den daværende S-regering en national turismestrategi, der sætter retningen for dansk turisme frem mod 2030. Nu er regeringens årlige turismeredegørelse landet, og det er den, der blandt andet måler på sandsynligheden for, at Danmark kan lykkes med de store ambitioner i turismestrategien.

Grundlæggende er det positiv læsning, skriver adm. direktør i HORESTA, Pia E. Voss, på Turistmonitor.dk.

Det er dog påfaldende, at de områder, hvor turismesektoren sakker bagud i forhold til målene fra turismestrategien, er de områder, som politikerne har hovedansvaret fo. Det gælder især turismeerhvervets konkurrencedygtighed, og her peger rapporten ikke så overraskende på Danmarks momssats, som er den højeste i Europa, skriver Pia E. Voss.

Dertil fremgår det af rapporten, at manglen på arbejdskraft i stigende grad vurderes til at være en produktionsbegrænsende faktor. Flere HORESTA-medlemmer har ifølge Pia E. Voss oplyst, at de må takke nej til ordrer og sænke aktivitetsniveauet, fordi de mangler arbejdskraft.

Hun mener derfor, at der er brug for en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer flere hænder til erhvervet – danske som internationale. Turismesektoren er Danmarks fjerdestørste eksporterhverv, og rapporten dokumenterer et massivt uforløst vækstpotentiale, som kalder på løsning via ændrede rammevilkår.

Mange af målene i turismestrategien kan erhvervet nå selv, og vi er godt på vej, men resten kræver politisk handling, hvis vi skal i mål med dem alle.

Læs hele historien på turistmonitor.dk

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind