Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil understøtte en bæredygtig vækst i dansk turisme, der skal fastholde dansk turisme på vækstsporet via et mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt turismeerhverv. Bestyrelsen åbner derfor for ansøgninger til en pulje på 54 mio. kr., der er målrettet lokale og tværgående turismeprojekter.

 Dorte Krak, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group:

”Bæredygtighed rækker videre end miljø- og klimahensyn, og det skal vi have blik for, når vi udvikler fremtidens turisme. Turisterne og destinationerne efterspørger det allerede selv, og på den måde ser vi, at hele turismebranchen faktisk drager stor fordel af, at vi sætter bæredygtighed og hensyntagen til nærmiljøet på dagsordenen i vores turismeudvikling.”

Læs hele historien her.

Log ind