Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har et stærkt fokus på at udvikle den 180 km2 store nationalpark i en bæredygtig retning. Derfor har nationalparken en bæredygtighedsstrategi og arbejder fokuseret med udvikling af grøn turisme. Nu kan de i nationalparken sætte endnu et flueben i relation til at styrke nationalparkområdets grønne identitet.

Nationalparken er nemlig netop blevet certificeret Green Tourism Organization (GTO) – og som den første nationalpark i Danmark, fortæller Mikal Holt Jensen, sekretariatsleder for Green Key og Green Tourism Organization.

”Nationalpark Mols Bjerge viser vejen ved at være den første nationalpark mærket med Green Tourism Organization. Det betyder, at de selv arbejder aktivt med den grønne dagsorden i forbindelse med deres drift, og jeg er imponeret over, hvordan Nationalpark Mols Bjerge bidrager til at få turistvirksomheder og aktører med på den grønne rejse,” siger Mikal Holt Jensen.

Certificeringen er tildelt af HORESTA efter et ansøgningsforløb, hvorigennem nationalparken er blevet vurderet efter ca. 140 forskellige kriterier, herunder ledelsesmæssig prioritering af miljøhensyn, krav om miljørigtige indkøb, og hvordan nationalparken generelt fremmer bæredygtig.

Ny aftale giver hoteller afgiftslettelse for millioner

Regeringen har fredag indgået en bred aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en grøn skattereform. Aftalen er ifølge en pressemeddelelse fra finansministeriet ”det største enkeltstående bidrag til Danmarks klimamålsætning i 2030 siden klimalovens vedtagelse,” skriver Standby.dk.

Hotelbranchen slipper for rumvarmeafgiften

Gennem mange år har hotelbranchen måttet betale langt mere i energiafgifter end mange andre erhverv, men nu er det slut med den negative særbehandling. Da et flertal i Folketinget i fredags indgik et forlig om en grøn skattereform blev hotellernes såkaldte rumvarmeafgift nemlig samtidig aflivet, og det glæder HORESTA, der igennem mange år har kæmpet for ligestilling.

Ny strategi skal gøre dansk turisme grøn

Turismeindustrien har stor betydning for Danmark, og efter corona-krisen er det vigtigt, at dansk turisme får et godt comeback, som også ruster erhvervet til en grønnere fremtid. Regeringen offentliggør derfor i dag en ny strategi for dansk turisme, der er lavet sammen med erhvervslivet. Ambitionen er at sætte en grøn retning for turistmål og overnatningssteder frem mod 2030.

Log ind