Hvordan kommer turisterne rundt i Østjylland og Vestsverige, hvis de gerne vil sætte et positivt aftryk på miljøet? Det er omdrejningspunktet for et interregionalt EU-projekt, Norddjurs Kommune har taget initiativ til.

Svaret skal findes gennem undersøgelser, analyser og forsøg i praksis. I den indledende fase har aktører fra turisterhvervet fra både by og land, bus- og færgeselskaber, universiteter og kommuner for første gang sat sig sammen for at drøfte mulighederne. En af dem er Trine Graae Lundorf, der er udviklingschef i Visit Aarhus.

”Erhvervsturisterne er for alvor begyndt at efterspørge bæredygtige løsninger på konferencer og møder. Vi forventer, at det vil smitte af på de private gæster, og så skal vi være klar til at tage imod dem”, siger hun.

Har du fået læst?

Turismens Vækstråd: Bæredygtig turisme sker i fællesskab

Regeringen har høje ambitioner for den grønne omstilling i Danmark. I 2030 skal vi have nedbragt CO2-udledningen med 70 pct. Men hvordan får vi sikret en bæredygtig turismedagsorden, således at det bliver en fordel og ikke bliver en økonomisk byrde for det danske turisme- og oplevelseserhverv at bidrage til den grønne omstilling?

HORESTA diskuterede erhvervets mærkesager med medlemmer af Europa-Parlamentet

En stor del af erhvervets rammevilkår afgøres ved den politik, der kommer fra Christiansborg, men indflydelsen fra Europa-Parlamentet og Bruxelles er også af afgørende betydning for hotellerne og restauranternes virke. Derfor er HORESTA en del af den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC, hvor HORESTAs formand Jens Zimmer Christensen også sidder for bordenden.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne