Hvert år får virksomhederne tilsendt en forskudsopgørelse fra AUB med et mål for, hvor mange elever og lærlinge de skal have ansat i løbet af året. Årsopgørelsen i Læreplads-AUB kommer året efter og viser, om virksomheden sidste år har opfyldt jeres mål for elevpoint.

I tilfælde hvor virksomheden ikke har levet op til målet skal de betale et merbidrag. Derfor skal virksomhederne sammenligne forskudsopgørelsen og årsopgørelsen for at se, om de står til at få penge tilbage eller opkræves merbidrag.

Virksomhedens årsopgørelse kan ændre sig, hvis Læreplads-AUB får nye oplysninger om jeres medarbejdere, elever eller lærlinge. I dette tilfælde bliver resultatet genberegnet, og I får en ny årsopgørelse.

Læreplads-AUB er obligatorisk for alle virksomheder, der året forinden har indberettet ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder.

For spørgsmål kan I kontakte HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane eller chefkonsulent, Helena Kajinic.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Helena Kajinic
Chefkonsulent
Helena Kajinic

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind