Lovforslaget, der skal gøre det frivilligt for betalingsmodtagere at modtage 1.000-kronesedler som betaling, hvis kontantbetalingen overstiger købesummen med mere end 500 kr., behandles nu i Folketinget og træder i kraft umiddelbart efter 3. behandlingen, som er planlagt til den 4. juni.

Udfasningen af 1.000-kronesedlen har givet mange udfordringer for erhvervslivet, fordi det stiller store krav til virksomhedernes kontantbeholdning og er med til at skabe en masse utrygge situationer for medarbejderne.

"Vi har i vores høringssvar til lovforslaget presset på for, at lovforslaget skulle træde i kraft hurtigst muligt, da udfasningen af 1000-kronesedlen har skabt utrygge situationer for vores medlemmer. Derfor glæder vi os meget over, at regeringen har lyttet til erhvervet," siger politisk chef i HORESTA, Maria Olafsson.

Lovforslaget vil stadig gøre det muligt at købe varer med 1.000-kronesedler, men betalingsmodtageren vil kunne afvise betalingen fra kunder, der ønsker at benytte en 1.000-kroneseddel til køb under 500kr. Forslaget kommer, fordi det kan have karakter af en veksling af sedler.

Selvom HORESTA ser positivt på lovforslaget, kæmper vi videre for at gøre det endnu lettere at være betalingsmodtager.

”Danmark er det eneste land i Europa, som pålægger virksomhederne at tage imod kontanter. Det sker, selvom brugen af kontanter i fysisk handel er faldet. Samtidig bliver der længere til nærmeste sted for at indlevere kontanter, hvilket mange erhvervsdrivende oplever store problemer med. Derfor foreslår vi i HORESTA, at man giver hoteller og restauranter mulighed for at få dispensation fra kontantreglen i § 81 i lov om betalinger i tidsrummet kl. 06-22,” siger Maria Olafsson

 

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Hotel er stadig til salg

Hotelejer Hanne Nielsen har nu i et år haft 885 kvadratmeter hotel til salg. Forretningen er sund, men alligevel kniber det med interessen for at købe

Log ind