Et lovforslag om registrering af arbejdstid er nu vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2024. Arbejdsgivere får dermed pligt til at sikre, at medarbejderne registrerer deres arbejdstid. For at give dig det bedste overblik over ændringerne afholder vi et webinar den 31. januar 2024 klokken 13:00

Registreringspligten indføres for at sikre overholdelse af den daglige og ugentlige hviletid samt den maksimale arbejdstid. Det er summen af den daglige arbejdstid, der skal registreres, og således behøver placeringen af arbejdstiden ikke at fremgå.

Der skal indføres et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at registrere den enkelte medarbejders arbejdstid. Der er derudover også krav om, at registreringerne skal være tilgængelig for den enkelte medarbejder, og at oplysningerne skal opbevares i fem år.

Loven indeholder nogle undtagelser til registreringspligten – f.eks. for medarbejdere, der selv tilrettelægger arbejdstiden.

Tilmeld dig webinaret her

Arbejdstid

Arbejdsgiver skal pr. 1. juli 2024 en pligt til at sikre, at der sker registrering af de ansattes arbejdstid.

Se eller gense webinar om registreringspligten

Har du helt styr på den nye tidsregistreringspligt, eller kunne du godt bruge en gennemgang af ændringerne? Så se eller gense vores webinar om området, hvor vi giver et overblik over, hvad det betyder for arbejdsgiver.

Sådan sikrer du gode CO2-beregninger

HORESTA inviterer til et webinar den 1. februar om CO2-beregninger, så I er godt klædt på til det øgede fokus på beregningerne i miljøcertificeringer og ESG-rapportering.

Log ind