I vinter blev der fremsat et lovforslag, som blandt andet medfører en pligt for arbejdsgiver til at sikre, at medarbejderne registrerer deres arbejdstid. Loven blev vedtaget den 23. januar og træder i kraft den 1. juli 2024.

Det vigtigt, at du er klar over, hvad ændringerne kommer til at betyde og derfor afholdte vi den 31. januar et webinar om den nye lovgivning.

Registreringspligten indføres for at sikre overholdelse af den daglige og ugentlige hviletid samt den maksimale arbejdstid. Det betyder, at der skal indføres et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den enkelte medarbejders arbejdstid.

Hvis du var forhindret i at deltage på webinaret eller gerne vil gense det, kan du gøre det ved at bruge dit medlemslogin på denne side.

Sådan sikrer du gode CO2-beregninger

HORESTA inviterer til et webinar den 1. februar om CO2-beregninger, så I er godt klædt på til det øgede fokus på beregningerne i miljøcertificeringer og ESG-rapportering.

Log ind