Den 8. november 2023 blev der fremsat et lovforslag, som blandt andet medfører en pligt for arbejdsgiver til at sikre, at medarbejderne registrerer deres arbejdstid.

Registreringspligten indføres for at sikre overholdelse af den daglige og ugentlige hviletid samt den maksimale arbejdstid. Det betyder, at der skal indføres et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den enkelte medarbejders arbejdstid.

Lovforslaget indeholder nogle undtagelser til registreringspligten, blandt andet selvtilrettelæggere. Der er derudover også krav om, at registreringerne skal være tilgængelig for den enkelte medarbejder og at oplysningerne skal opbevares i fem år.

Loven blev vedtaget den 23. januar og træder i kraft den 1. juli 2024.

Vivi Nedergaard Lambert
Arbejdsmiljøchef
Vivi Nedergaard Lambert

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Ny registreringspligt

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.