Vi har tidligere sendt en mail til vores medlemmer og bedt om indberetning af lønsum for 2023. Vi har efterfølgende også sendt en reminder, men der er stadig medlemmer, der mangler at indberette. For at undgå et tillæg på 30 procent, skal du huske at indberette hurtigst muligt.

Oplysningerne bruges til at beregne jeres kontingent for 2024. Hvis vi ikke modtager jeres korrekte lønsum for 2023, beregnes jeres kontingent for 2024 på basis af den senest oplyste lønsum med et tillæg på 30 procent. Hvis dette estimat ikke modsvarer jeres reelle samlede lønsum i 2023, er det derfor vigtigt, at I får indsendt de korrekte oplysninger snarest muligt.

Det er meget simpelt at indberette
På denne side skal du blot udfylde formularen med jeres stamdata og vedlægge oplysningsskemaet fra SKAT som PDF. Derefter klikker du på "Indsend oplysninger".

Er du i tvivl kan du følge denne indberetningsvejledning.

Indberet lønsum for 2023 her

Log ind