De faglige udvalg har i samarbejde lanceret appen Min Læreplads, der blandet andet gør det nemmere for elever på gastronomi-, tjener- og receptionistuddannelsen at få overblik over oplæringsperioder og -mål og lette de administrative opgaver.

Som oplæringsansvarlig har du mulighed for at blive inviteret til appen af eleven. Hensigten er, at du og eleven arbejder med målene i fællesskab og at du løbende bedømmer elevens udvikling på en skala fra 1-4. Ved periodens afslutning sendes oplæringserklæringen til skolen ved et enkelt tryk.

Du kan læse mere om appen denne side.

Log ind