I dagene den 27.-28. april modtager din virksomhed sin forskudsopgørelse i forbindelse med Læreplads-AUB (tidligere Praktikplads-AUB). Opgørelsen viser, hvorvidt virksomhed står til at opfylde sit elevkrav, eller om virksomheden på nuværende tidspunkt står til en merbetaling.

I forskudsopgørelse opgøres virksomheden måltal for elever og virksomhedens nuværende elevpoint i forhold til disse måltal. Og det kan være rigtig dyrt, hvis man ikke lever op til sine måltal, for der opkræves det efterfølgende år 27.000 kr.  pr. manglende elevpoint.

Hotel- og restauranterhvervet har tidligere haft store udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med elever, og for ikke at blive pålagt et krav om betaling for manglende elever, skal virksomheden kunne bevise, at man har slået stillinger op på praktikpladsen.dk.

Hvis virksomheden har haft slået en læreplads op på www.praktikpladsen.dk i minimum 90 dage, kan virksomheden fritages for at betale merbidrag. Derfor er det vigtigt, at I bruger Praktikpladsen.dk, hvis I beskæftiger faglærte.

I kan hele tiden se jeres nuværende måltal og elevpoint samt se, hvordan I søger fritagelse for praktikplads-AUB her.

AUB planlægger at udsende årsopgørelser d. 3.-4. maj.

For spørgsmål kan I kontakte HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane.

Se også

Undgå at betale merbidrag til AUB

Husk at dele jeres opslag om elevpladser på Praktikpladsen.dk. Det kan nemlig have stor betydning for eventuelle merbidrag til AUB.

Lad os lære af fortidens dyre fejl

Den nye beløbsordning er trådt i kraft og skal gøre det lettere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft. Vi er dog stadig ikke i mål, mener HORESTAs adm. direktør.

Log ind