I dagene den 27.-28. april modtager din virksomhed sin forskudsopgørelse i forbindelse med Læreplads-AUB (tidligere Praktikplads-AUB). Opgørelsen viser, hvorvidt virksomhed står til at opfylde sit elevkrav, eller om virksomheden på nuværende tidspunkt står til en merbetaling.

I forskudsopgørelse opgøres virksomheden måltal for elever og virksomhedens nuværende elevpoint i forhold til disse måltal. Og det kan være rigtig dyrt, hvis man ikke lever op til sine måltal, for der opkræves det efterfølgende år 27.000 kr.  pr. manglende elevpoint.

Hotel- og restauranterhvervet har tidligere haft store udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med elever, og for ikke at blive pålagt et krav om betaling for manglende elever, skal virksomheden kunne bevise, at man har slået stillinger op på praktikpladsen.dk.

Hvis virksomheden har haft slået en læreplads op på www.praktikpladsen.dk i minimum 90 dage, kan virksomheden fritages for at betale merbidrag. Derfor er det vigtigt, at I bruger Praktikpladsen.dk, hvis I beskæftiger faglærte.

I kan hele tiden se jeres nuværende måltal og elevpoint samt se, hvordan I søger fritagelse for praktikplads-AUB her.

AUB planlægger at udsende årsopgørelser d. 3.-4. maj.

For spørgsmål kan I kontakte HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane.

Se også

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind