En ny kommende lov vil sikre mere gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår på tværs af EU. Derudover vil det også betyde en udvidelse af arbejdsgiveres oplysningspligt og en række mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår.

Her får du overblikket over, hvad loven kommer til at betyde for dig:

Loven vil gælde for alle medarbejdere med end tre arbejdstimer pr. uge i gennemsnit over fire uger – også hvis der ikke er fastsat et garanteret et bestemt antal arbejdstimer ved ansættelsesstart.

Med den nye lov bliver der tilføjet fem punkter til de nuværende ti punkter, der skal fremgå af ansættelsesbeviset. Efter den nye lov skal arbejdsgivere også give medarbejdere visse oplysninger inden for syv kalenderdage efter ansættelsesforholdet er begyndt. De øvrige oplysninger skal gives senest én måned efter. Oplysningerne skal gives skriftligt og arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation for, at de har sendt oplysningerne eller at medarbejderen har modtaget dem.

Medarbejdere ansat før 1. juli 2023 skal ikke have et nyt ansættelsesbevis eller tillæg. Dog skal arbejdsgiveren udlevere et nyt ansættelsesbevis inden for senest inden otte uger efter, at medarbejderen har anmodet om det.  

Den nye lov indfører også en række mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår:

  • Prøvetiden kan ikke overstige seks måneder
  • Arbejdsgiveren skal acceptere bibeskæftigelse, medmindre arbejdet er uforeneligt med ansættelsesforholdet
  • Arbejdsgiveren må kun pålægge en medarbejder med et helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster inden for forudbestemte referenceperioder
  • Medarbejdere formodes at have garanterede timer, hvis medarbejderne har været ansat som løsarbejder/tilkaldevikar i mindst tre måneder
  • Medarbejdere kan anmode om ansættelse på mere trygge og forudsigelige ansættelsesvilkår
  • Arbejdsgiveren skal tilbyde uddannelse/efteruddannelse, der har betydning for udførelsen af arbejdet ifølge lov eller overenskomst

Lovens krav til oplysninger om ansættelsesforhold gælder ikke for medarbejdere omfattet af en kollektiv overenskomst, hvis direktivet er implementeret i overenskomsten. Det betyder, at virksomheder, der er omfattet af HORESTAs overenskomster som udgangspunkt ikke er omfattet af lovens regler om mindstekrav til arbejdsvilkår.

HORESTA udarbejder nye skabeloner til ansættelseskontrakter, der opfylder oplysningspligten efter den nye lov. De nye ansættelseskontrakter vil være tilgængelige for HORESTA-medlemmer på HORESTAs hjemmeside inden loven træder i kraft.

Hvis du som medlem har spørgsmål til den nye lov, kan du ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35248040.

HORESTA afholder også et webinar om den nye lov på torsdag den 11. maj 2023 kl. 09:00 til kl. 11:00. Du kan tilmelde dig her: https://www.horesta.dk/events/

Log ind