Grundlovsdag i henhold til hotel- og restaurationsoverenskomsten

Medarbejdere omfattet af hotel- og restaurationsoverenskomsten har ikke ret til en betalt fridag på Grundlovsdag. Medarbejderne skal derfor møde på arbejde som sædvanligt, og der gælder ingen særlig betaling i den forbindelse.

Der kan dog på nogle virksomheder gælde noget andet, hvis der er lavet en individuel aftale, eller det følger af lokalaftale, kutyme eller personalehåndbogen.

Grundlovsdag i henhold til HK overenskomsten

Medarbejdere omfattet af HK overenskomsten har fri med løn på Grundlovsdag. Hvis en medarbejder arbejder på Grundlovsdag, har medarbejderen derfor ret til at få fri en anden dag i stedet for.

Grundlovsdag for ikke-overenskomstdækkede

For medarbejdere uden overenskomst bør det aftales i ansættelseskontrakten, om medarbejderen er berettiget til betalt frihed eller ej. Hvis der ikke er taget stilling til det i ansættelseskontrakten, vil medarbejderen sædvanligvis skulle følge de øvrige medarbejdere på virksomheden.

Ny lov om ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår

Regeringen har fremsat et lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Når lovforslaget bliver vedtaget, vil det erstatte den nuværende lov om ansættelser. Lovforslaget forventes vedtaget den 11. maj og vil træde i kraft 1. juli 2023.

Ferie

Hvilke regler gælder for medarbejdernes ferie og fridage? Og hvornår er du som virksomhed forpligtet til at udbetale løn? Bliv klogere på reglerne her.

Log ind