Nye regler skærper kravene til måltal og udarbejdelse af politik for at fremme en mere ligelig fordeling af køn i ledelsen i de større danske virksomheder. De skærpede krav er netop trådt i kraft

De nye regler gælder for virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider (mindst) to af følgende størrelser:

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt ansat heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250

Erhvervsstyrelsens vejledning om de skærpede krav om måltal og politik for det underrepræsenterede køn i ledelsen findes her.

Log ind