Nye regler skærper kravene til måltal og udarbejdelse af politik for at fremme en mere ligelig fordeling af køn i ledelsen i de større danske virksomheder. De skærpede krav er netop trådt i kraft

De nye regler gælder for virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider (mindst) to af følgende størrelser:

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt ansat heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250

Erhvervsstyrelsens vejledning om de skærpede krav om måltal og politik for det underrepræsenterede køn i ledelsen findes her.

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HORESTA: Sammenblanding af pærer og bananer

I et indlæg i Berlingske svarer HORESTAs adm. direktør på Justitsminister Peter Hummelgaard og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvads antydning om, at der er risiko for svenske bandekrigstilstande i Danmark, hvis vi åbner døren for mere international arbejdskraft.

Log ind