Beskæftigelsesministeren har sendt et lovforslag om at afskaffe store bededag som helligdag i ekstern høring. Med lovforslaget lægger regeringen op til, at store bededag afskaffes som en helligdag. Store bededag vil fremover blive anset som en almindelig arbejdsdag.

I pressemeddelelsen fra beskæftigelsesministeriet lyder det:

”Når arbejdstiden forøges med en almindelig arbejdsdag, modtager lønmodtagere, der får fast månedsløn, et løntillæg af arbejdsgiveren svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag. Løntillægget opgøres som 0,45 pct. af årslønnen. Timelønnede modtager den aftalte timeløn for almindelige arbejdsdage.”

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Regeringen har stor respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel og arbejdsmarkedets parter. Men situationen gør, at vi er nødt til at foretage de nødvendige prioriteringer. Derfor har vi besluttet at afskaffe store bededag, som er en særlig dansk helligdag, og som i modsætning til de øvrige helligdage ikke er knyttet til de kristne højtider. Med lovforslaget vil store bededag herefter blive en normal arbejdsdag. Når vi beder danskerne om at arbejde én dag mere om året, så skal de naturligvis også have løn fra deres arbejdsgiver for det,” lyder det.

Høringsfristen på lovforslaget er den 19. januar 2023.

Læs lovforslaget (PDF)

Har du spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte HORESTAs juridiske call center på 3524 8040.

Log ind