Hvordan har man konstruktive samtaler om emner, som kan være svære for nogle? Hvordan skaber man en ramme så f.eks. oplevede krænkelser fra gæster eller andre, kan håndteres professionelt?

På den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for hotel- og restaurationsbranchen bliver du klædt på til at skabe et bedre arbejdsmiljø i de rammer, som er så særlige for branchen med mange medarbejdere, mange gæster og mange forandringer.

Læs mere om forårets forløb fra Asnæs & Vangstrup her.

Du lærer, hvordan du med en konstruktiv tilgang, kan sikre, at du selv og dine kolleger får medindflydelse på trivsel og arbejdsglæde i jeres hverdag på arbejdspladsen.  Du lærer, hvordan du kan støtte ledelsen i at skabe et godt arbejdsmiljø. Du vil blive klædt på til at kunne håndtere- og balancere de behov, du bliver mødt med.

Uddannelsen kommer omkring emner som:

- Arbejdsmiljøloven

- Interne og eksterne AM-aktører

- Opbygning af arbejdsmiljøorganisationen

- Dit ansvar på det strategiske og operationelle niveau

- APV og sygefravær

- Risikoanalyse

- Ulykkesforebyggelse

- Politikker og certificering

- Psykisk arbejdsmiljø

- Kommunikation og formidling

- Arbejdspladsopgave med fokus på egen virksomhed

Målgruppe

Arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, medarbejdere med interesse i det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø, ejere/ledere der ønsker indsigt i det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø.

Fokus på et sundt arbejdsmiljø med nyt tiltag

Sammen med Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) arbejder HORESTA på at sætte fokus på arbejdsmiljøet i branchen. Nu har BFA udgivet en comic book, der støtter dialogen mellem medarbejdere og ledelse.

Log ind