Grænsen for hvad man skal betale i løn til en medarbejder, som for første gang ansøger om opholds- og arbejdstilladelse efter ”beløbsordningen” reguleres én gang årligt, i takt med den almindelige prisudvikling i samfundet. Af samme årsag er stigningen i år større, end hvad vi har været vant til tidligere.

Efter de nye satser skal der betales 465.000 kr. årligt, eller 38.750,00 pr. måned, hvilket er en stigning på hele 17.000 kr. i forhold til 2022, hvor beløbsgrænsen var 448.000 kr.

Nedsættelse af beløbsgrænsen

Som bekendt er der indgået en politisk aftale om nedsættelse af beløbsgrænsen. Desværre blev arbejdet bremset af folketingsvalget, men initiativet indgår i regeringsgrundlaget for den nye regering, og må derfor forventes gennemført. Det er HORESTAs forventning, at initiativet udmøntes i første halvår af 2023.

”Virksomheder, som står over for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, skal være opmærksom på den kommende nedsættelse af beløbsordningen med mindre tid er en altoverskyggende faktor. For loven vedrørende nedsættelse af beløbsgrænsen forventes udarbejdet på en sådan måde, at der ikke er mulighed for at lønregulere en medarbejder, som er ansat forud for, at loven er trådt i kraft. Altså vil virksomheden ikke kunne sænke medarbejderens løn, hvis personen er ansat på den høje sats i den nuværende beløbsordning,” siger Jesper Juhlin, advokat i HORESTA.

HORESTA holder øje med udviklingen, og orienterer i nyhedsbrevet så snart der er nyt om den midlertidige nedsættelse af beløbsgrænsen.

Log ind