Der er stadig mange virksomheder i særligt restaurantbranchen, som kæmper for at få økonomien til at hænge sammen efter nogle særdeles hårde år.

Nye konkurstal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at der alene i juli måned var 24 konkurser blandt hoteller og restauranter, hvoraf de 23 lå inden for restaurantbranchen. Sammenlignet med gennemsnittet for juli i perioden 2015-2019 er der tale om en stigning på 31,9 procent. Og sammenholdt med niveauet for juli 2022 har der været 14,3 procent flere virksomheder, som har været nødt til at dreje nøglen om.

Ud af de 206 konkursramte virksomheder i hotel- og restaurantbranchen i år ligger 197 konkurser i restaurantbranchen, hvilket er omkring 61 procent flere konkurser sammenlignet med 2015-2019.

“Flere virksomheder i branchen kæmper stadig med gæld efter corona-årene og høje råvarepriser, som presser økonomien. Ovenikøbet har virksomhederne svært ved at følge med efterspørgslen fordi de ikke kan skaffe nok personale. Det betyder, at de går glip af potentiel omsætning, som ellers kunne forbedre deres økonomiske situation,” siger Mette Falkenberg Rasmussen, der er direktør for politik og bæredygtighed i HORESTA.  

Når man kigger på hotel- og restaurantbranchen, ligger det samlede antal af konkursramte virksomheder for de første syv måneder af året hele 58 procent højere, når man sammenligner med 2015-2019. Alene i år er 206 virksomheder erklæret konkurs – en stigning på næsten 41 procent i forhold til 2022.

Konkursniveauet for det generelle erhvervsliv i Danmark ligger i juli knap 33 procent højere end gennemsnittet fra 2015-2019. Ser man på 2023 indtil videre, så har der været 32 procent flere konkurser end i 2015-2019 og knap 23 procent flere end i 2022.

Flere campister – men færre campingvogne

I en årrække er antallet af campingvogne på de danske pladser faldet, mens antallet af campister har udviklet sig modsat. “Nutidens campist foretrækker en større grad af fleksibilitet,” lyder det.

Log ind