Konkurstallene for marts 2023 er lige blevet offentliggjort af Danmarks Statistik, og det er bekymrende læsning for hotel- og restauranterhvervet. Det viser sig nemlig, at konkurserne i erhvervene er mere end fordoblet, hvis man sammenligner med niveauet for marts i 2015-2019.

Det er særligt restauranterne, der bidrager til den voldsomme stigning. Ud af de 99 konkurser blandt aktive virksomheder i hotel- og restaurantbranchen, altså reelle virksomheder med omsætning, i de første tre måneder af 2023, lå de 94 inden for restaurantsektoren.

Artiklen fortsætter under billedet. 

I februar i år lå konkurstallet kun lidt højere end normalt, men det tegnede dog ikke det reelle billede på udviklingen. Årsagen kan ifølge cheføkonom i HORESTA, Jonas Kjær, til dels forklares med, at mange virksomheder har optaget coronalån, som de stadig er i gang med at afvikle.

Derimod tegner der sig en tendens for hotel- og restauranterhvervet, som længe har været hårdt presset af bl.a. stigende omkostninger for særligt fødevarer og energi.

“Vi kan ikke kortlægge årsagen 100 pct., men vi ved, at mange virksomheder stadig kæmper med coronagæld og stigende omkostninger. Her er det altoverskyggende lige nu, især for restauranterne, fødevarepriserne, som er steget voldsomt det seneste år, og stadig ikke viser tegn på fald. Når vi kigger på de seneste seks måneder, kan vi efterhånden se en tendens med et markant højere niveau af konkurser i hotel- og restauranterhvervet sammenlignet med gennemsnittet for årene op til covid-19,” siger Jonas Kjær.

Flere campister – men færre campingvogne

I en årrække er antallet af campingvogne på de danske pladser faldet, mens antallet af campister har udviklet sig modsat. “Nutidens campist foretrækker en større grad af fleksibilitet,” lyder det.

Log ind