Af Kristian Nørgaard, politisk direktør i HORESTA

På hotellet, i restauranten, i forlystelsesparken og mange andre steder i turisme- og oplevelseserhvervet har foråret og sommeren været fantastisk. Gæsterne er strømmet til siden genåbningen. Til gengæld har mangel på arbejdskraft nu været en betydelig barriere for mange virksomheders muligheder for at skabe omsætning.

I HORESTA har vi på vegne af erhvervet gang på gang fortalt om den frustrerende situation. Vi har også på det kraftigste opfordret til at finde løsninger, så vi både på kort sigt kan hente mere udenlandsk arbejdskraft hertil og på langt sigt uddanne flere faglærte.

Da regeringen fredag fremlagde sin 2030-plan kunne man have håbet på, at vores erhverv – sammen med resten af erhvervslivet – kunne ånde lettet op i visheden om, at der var lagt en plan. En plan for, hvordan vi gennem reformer kan udvide arbejdsstyrken og dermed løse den største udfordring for væksten i det danske samfund frem mod 2030.

Dem, der håbede, måtte gå skuffede i seng i fredag aften. Intet sted i planen var der et bud på, hvordan manglen på arbejdskraft kan løses. Regeringen melder sig klar til reformer generelt, men undlader at blive det mindste konkret på, hvad der skal reformeres og hvordan.

Det er mildest talt dybt skuffende, og skuffelsen bliver ikke mindre af, at regeringen kalkulerer med et fald på 71.000 personer i den private beskæftigelse frem mod 2030. 71.000!!!

Det holder ganske enkelt ikke blot at konstatere, at vi frem mod 2030 får et massivt fald i den private beskæftigelse og så undlade at levere blot skyggen af en løsning. Det er ikke alene uansvarligt overfor det private erhvervsliv. Det er i allerhøjeste grad også uansvarligt over for dem, som forventer, at den nuværende regering er garant for vækst, velstand og velfærd.

At 2030-planen samtidig lægger op til vækst i det offentlige forbrug og en vækst i antallet af offentligt ansatte, bliver det ikke meget bedre af. Tværtimod.

Det giver sig selv, at det på længere sigt er helt uholdbart at udhule velstand og velfærd ved ikke at understøtte den private sektor og samtidig øge udgifterne i det offentlige. Det er en bunden opgave for en ny regering - uanset farve - at løse manglen på kvalificeret arbejdskraft.

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind