En arbejdsgiver er blevet idømt at betale en godtgørelse på 75.000 kr. svarende til ca. 6 måneders løn for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven.

Sagen handler om en kvindelig elev, der havde fortalt sin arbejdsgiver, at hun havde oplevet uønskede berøringer og kommentarer fra en mandlig kollega. To dage senere blev der afholdt et møde mellem eleven, den mandlige kollega, tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren. Den mandlige kollega vil ikke enig i elevens opfattelse af hændelsesforløbet.

Senere samme dag blev uddannelsesaftalen ophævet med den begrundelse, at eleven ikke havde haft den forventede udvikling. I en efterfølgende uddybning af begrundelsen skrev arbejdsgiver blandt andet, at baggrunden for ophævelsen var, at elevens forhold til den mandlige kollega var uacceptabelt, og at den kvindelig elev ikke kunne magte de faglige udfordringer.

Ligebehandlingsnævnet behandlede ikke spørgsmålet om, hvorvidt eleven havde været udsat for seksuel chikane.

Ligebehandlingsnævnet fandt i stedet, at arbejdsgiveren havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, da nævnet anså elevens orientering om den mulige seksuelle chikane som et krav på ligebehandling efter ligebehandlingsloven. Nævnet lagde vægt på den tidsmæssige sammenhæng ml. orienteringen og ophævelse samt begrundelsen om, at elevens opførsel til den mandlige elev er uacceptabel.

Afgørelsen betyder, at arbejdsgivere skal være særlig opmærksom på, at beskyttelsen imod forskelsbehandling indtræder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren bliver orienteret om den mulige seksuelle chikane.

Du kan læse mere generelt om håndtering af seksuel chikane her

Fremtidens bedste håndværkere for mad og værtskab hyldes med præmier for over 300.000 kroner

Roserne var både store og mange, da 137 elever tirsdag eftermiddag modtog medaljer, priser og legater for over 300.000 kroner fra branchen ved årets medaljefest på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Fælles for de mange indstillinger fra skolens undervisere var et fokus på en grøn gentænkning af fremtidens mad – men under overrækkelsen blev der i lige så høj grad skævet til fortiden.

Direktør, chefer og elever fra hotel på charmeoffensiv på folkeskole

10 elever fra 9. klasse har fået besøg af en lille delegation fra Hotel Nyborg Strand, der skal fortælle om hverdagen som ansat på et af landets største hotel- og konferencecentre. Jan Grimstrup Larsen, der er direktør på Hotel Nyborg Strand, håber, besøget vil få de unge til at vælge et arbejde i restaurationsbranchen, skriver Fyens.dk.

Log ind