En arbejdsgiver er blevet idømt at betale en godtgørelse på 75.000 kr. svarende til ca. 6 måneders løn for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven.

Sagen handler om en kvindelig elev, der havde fortalt sin arbejdsgiver, at hun havde oplevet uønskede berøringer og kommentarer fra en mandlig kollega. To dage senere blev der afholdt et møde mellem eleven, den mandlige kollega, tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren. Den mandlige kollega vil ikke enig i elevens opfattelse af hændelsesforløbet.

Senere samme dag blev uddannelsesaftalen ophævet med den begrundelse, at eleven ikke havde haft den forventede udvikling. I en efterfølgende uddybning af begrundelsen skrev arbejdsgiver blandt andet, at baggrunden for ophævelsen var, at elevens forhold til den mandlige kollega var uacceptabelt, og at den kvindelig elev ikke kunne magte de faglige udfordringer.

Ligebehandlingsnævnet behandlede ikke spørgsmålet om, hvorvidt eleven havde været udsat for seksuel chikane.

Ligebehandlingsnævnet fandt i stedet, at arbejdsgiveren havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, da nævnet anså elevens orientering om den mulige seksuelle chikane som et krav på ligebehandling efter ligebehandlingsloven. Nævnet lagde vægt på den tidsmæssige sammenhæng ml. orienteringen og ophævelse samt begrundelsen om, at elevens opførsel til den mandlige elev er uacceptabel.

Afgørelsen betyder, at arbejdsgivere skal være særlig opmærksom på, at beskyttelsen imod forskelsbehandling indtræder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren bliver orienteret om den mulige seksuelle chikane.

Du kan læse mere generelt om håndtering af seksuel chikane her

Undgå at betale merbidrag til AUB

Husk at dele jeres opslag om elevpladser på Praktikpladsen.dk. Det kan nemlig have stor betydning for eventuelle merbidrag til AUB.

Lad os lære af fortidens dyre fejl

Den nye beløbsordning er trådt i kraft og skal gøre det lettere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft. Vi er dog stadig ikke i mål, mener HORESTAs adm. direktør.

Log ind