En arbejdsgiver er blevet idømt at betale en godtgørelse på 75.000 kr. svarende til ca. 6 måneders løn for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven.

Sagen handler om en kvindelig elev, der havde fortalt sin arbejdsgiver, at hun havde oplevet uønskede berøringer og kommentarer fra en mandlig kollega. To dage senere blev der afholdt et møde mellem eleven, den mandlige kollega, tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren. Den mandlige kollega vil ikke enig i elevens opfattelse af hændelsesforløbet.

Senere samme dag blev uddannelsesaftalen ophævet med den begrundelse, at eleven ikke havde haft den forventede udvikling. I en efterfølgende uddybning af begrundelsen skrev arbejdsgiver blandt andet, at baggrunden for ophævelsen var, at elevens forhold til den mandlige kollega var uacceptabelt, og at den kvindelig elev ikke kunne magte de faglige udfordringer.

Ligebehandlingsnævnet behandlede ikke spørgsmålet om, hvorvidt eleven havde været udsat for seksuel chikane.

Ligebehandlingsnævnet fandt i stedet, at arbejdsgiveren havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, da nævnet anså elevens orientering om den mulige seksuelle chikane som et krav på ligebehandling efter ligebehandlingsloven. Nævnet lagde vægt på den tidsmæssige sammenhæng ml. orienteringen og ophævelse samt begrundelsen om, at elevens opførsel til den mandlige elev er uacceptabel.

Afgørelsen betyder, at arbejdsgivere skal være særlig opmærksom på, at beskyttelsen imod forskelsbehandling indtræder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren bliver orienteret om den mulige seksuelle chikane.

Du kan læse mere generelt om håndtering af seksuel chikane her

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind