I disse uger afprøver de første folkeskoleelever et nyudviklet, digitalt karrierespil, der er en del af Hospitality Career-projektet, som HORESTA og 3F står bag. Ambitionen er at nå ud til eleverne i 7. klasse og præsentere dem for de mange muligheder, der er ved at tage en uddannelse i hotel- og restaurantbranchen.

Uddannelsesvejleder Martin Nielsen fra Frederiksberg Kommune har været inddraget i testfasen, og er meget begejstret for spillet. Han har allerede booket karrierespillet til flere skoler på Frederiksberg som et led i undervisningen.

”Jeg har set nogle elever, der har været fuldt optagede af det her nye karrierespil. Der er et godt flow, og det matcher de unge utrolig godt. Spillet indeholder spørgsmål, der har dannet grobund for en rigtig fin debat mellem eleverne, og jeg har hørt det beskrevet som både virkelighedsnært og levende,” siger han, og fortsætter:

”Denne form for karrierelæring handler om at præsentere de unge for nogle muligheder, som de måske ikke var bekendte med. De ved, hvad et hotel eller en restaurant er, men de har ikke nødvendigvis kendskab til alt det, som sker bag kulissen. Og der er det her et virkelig godt værktøj,” siger Martin Nielsen.

Patrick Lykke Eilert er projektleder hos Hospitality Career og har været med til at udvikle karrierespillet.

”Vi håber, at karrierespillet vækker de unges nysgerrighed, og at det giver flere unge lyst til og mod på at prøve kræfter med en uddannelse i vores branche. For os er det vigtigt, at eleverne får øjnene op for, at hotel- og restauranterhvervet kan skabe et sjovt, udfordrende og meningsfuldt arbejdsliv, hvor mulighederne er store, og hvor der er plads til alle,” siger Patrick Lykke Eilert.

Planen er, at spillet skal rulles ud på 20 folkeskoler i løbet af efteråret 2022.

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind