Stor efterspørgsel på oplevelser i juli blev ikke kun omsat til mange gæstebesøg og overnatninger. Det betød også, at branchens beskæftigelse nåede et historisk højt niveau. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Hotel- og restaurantbranchen (inkl. camping, feriecentre, vandrerhjem m.v.) havde i juli 140.188 ansatte, og det er 2.800 flere end i juni. Dermed nåede erhvervet i højsæsonen 12.300 flere beskæftigede sammenlignet med 2019, før pandemien ramte.

Branchens gode sommer er dog for nogle virksomhederne afløst af store bekymringer om udgifterne.

”Ingen ved præcis, hvad vi kigger ind i med den nuværende situation. Virkeligheden er, at udgifterne er vokset i et historisk tempo, og det stiller store krav til virksomhederne, hvis der skal være nok penge til at betale regningerne. Heldigvis har vi frem til udgangen af august set, at branchens omsætning ligger på et højt niveau, og det håber vi selvfølgelig fortsætter. For hvis efterspørgslen aftager, vil det dog få store konsekvenser,” siger Jonas Kjær, cheføkonom i HORESTA.

Mens hotel- og restauranterhvervets beskæftigelse steg, så skete der et fald i det øvrige erhvervsliv i juli.

Flere campister – men færre campingvogne

I en årrække er antallet af campingvogne på de danske pladser faldet, mens antallet af campister har udviklet sig modsat. “Nutidens campist foretrækker en større grad af fleksibilitet,” lyder det.

Log ind