Hvert tredje hotel og knap hver anden restaurant fik ikke det fulde udbytte af genåbningen i februar. Virksomhederne fortæller nemlig til Danmarks Statistik, at omsætningen kunne have været større, hvis de havde haft tilstrækkeligt med hænder, og derfor var de nødt til at sige nej til ordre.

HORESTA har længe kaldt på politiske løsninger på rekrutteringsområdet, da udfordringen både i det restriktionsfrie efterår og også før krisen var et af erhvervets største hovedbrud.

”Gennem to års krise har erhvervet taget store økonomiske tab, og nu har de brug for at kunne imødekomme efterspørgslen fra gæsterne. Det er dog svært, når man sammenholder en historisk lav ledighed herhjemme med rigide og restriktive regler for rekruttering af internationale medarbejdere. Vi har brug for, at der sættes alt ind for at øge arbejdsudbuddet og det både med arbejdskraft fra ind- og udland,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i HORESTA.

Jannick Nytoft hæfter sig ved, at der politisk lige nu er flere end 90 mandater, der vil lempe på for eksempel beløbsordningen, men at der ikke er indgået en aftale mellem et flertal af Folketingets partier. Derfor opfordrer han til, at man politisk lægger uenighederne til side.

”Ingen vinder ved, at virksomhederne oplever produktionsbegrænsninger, og derfor lyder det klare budskab herfra, at man på Christiansborg må få enderne til at mødes og lave nogle løsninger med effekt, der kan mærkes ude i virkeligheden. For omsætning og at imødekomme efterspørgslen fra gæsterne er nu engang det, der skaber omsætning, beskæftigelse og vækst i samfundet,” lyder det fra HORESTAs adm. direktør, Jannick Nytoft.

Flere campister – men færre campingvogne

I en årrække er antallet af campingvogne på de danske pladser faldet, mens antallet af campister har udviklet sig modsat. “Nutidens campist foretrækker en større grad af fleksibilitet,” lyder det.

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind