Af Pia Svane, uddannelses- og projektchef i HORESTA

Ingen skal gå på arbejde i et miljø som er præget af seksuel chikane eller anden krænkende adfærd. Selvom store dele af restauranterhvervet har gjort op med blandt andet fortidens råben i køkkenet og anden upassende opførsel, så viser en ny analyse fra Arbejdstilsynet, at problemerne desværre fortsat er aktuelle.

Det kan ingen være tjent med, og vi er ikke i mål. Det betyder, at mere skal gøres, for vi er hinandens arbejdsmiljø, og én sag er én for meget. Der har gennem længere tid være trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter med henblik på en trepartsaftale på lige netop dette område, som forhåbentlig kan bidrage til at komme problemerne til livs.  

Det har hele tiden været vores oplevelse, at en stor del af branchen tager arbejdet med sikring af et godt arbejdsmiljø seriøst og laver indsatser samt initiativer, som skal sikre både medarbejdere og virksomhederne et sundt og attraktivt arbejdsmiljø.

Og vi har alle et ansvar. I HORESTA har vi et ansvar som erhvervsorganisation, virksomhederne har et ansvar for deres medarbejdere, og de ansatte her et ansvar i forhold til deres kolleger. Og så har vi som danskere et ansvar for at behandle dem, som vi møder i restauranterne ordentligt. Undersøgelsen viser nemlig, at alt for mange oplever chikane fra gæsterne. Det skal vi også have gjort op med, for det er fuldstændig uacceptabelt.

I samarbejde med vores medlemmer vurderer vi løbende, hvad der er behov for, for at sikre, at ingen medarbejdere oplever chikane på arbejdspladsen. I HORESTA har vi gennem flere år udover vores 1:1 rådgivning udviklet en række produkter, som skal hjælpe medlemmerne til at forebygge og håndtere chikanen på en professionel måde. Vi har bl.a. udarbejdet udkast til personalepolitik, særligt handlingsanvisende informationsmateriale til ophæng på arbejdspladserne samt udvidet læringsmateriale til de elever, som vi uddanner i branchen.

Med afsæt i resultaterne fra Arbejdstilsynets undersøgelse, vil vi nu iværksætte nye initiativer, og gå i dialog med vores medlemsvirksomheder om hvilket arbejdsmiljø vi ønsker at være kendt for, samt hvilken opførsel der ikke vil blive tolereret. Og det gælder både arbejdsgivere, kolleger og gæster. Arbejdstilsynets undersøgelse giver værdifuld viden om, hvor der nu skal sættes ind, og arbejdet kalder, så vi kan få alle til at bakke op om et sundt og stærkt erhverv, der rummer uendeligt med muligheder og eventyr.

For det er vores klare opfattelse, at udviklingen går stærkt i den rigtige retning nu. Blandt andet på grund af samfundsdebatten som især drives af de kommende generationer på arbejdsmarkedet. Og i en branche med stor efterspørgsel på arbejdskraft bliver det i endnu højere grad et afgørende parameter, at man som virksomhed har en klar og entydig nultolerance til seksuel chikane.

Indlægget er også bragt på Altinget.dk.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind