HORESTA afholdte den 23. juni webinar om de nye barselsregler. I kan se eller gense webinaret her.

Den nye barselslov vil gælde for alle, der har født eller adopteret efter den 2. august 2022.

For medarbejdere, der er ansat på overenskomst, er der netop indgået aftale mellem DA og FH om tilpasning af betalingsreglerne i overenskomsten. Der er tale om en overgangsordning, som er gældende frem til og med udgangen af februar 2023, hvor overenskomsterne skal fornyes.

Den økonomiske ramme forbliver uændret med overgangsordningen.

Overenskomsternes regler for betaling under orlov

For moren sker der følgende justering:

De 14 ugers barselsorlov ændres til 10 uger. Herudover tildeles moren 9 ugers øremærket forældreorlov.  De øvrige betalingsregler ændres ikke. Således har moren og faren følgende rettigheder ved graviditet og barsel:

  • MOR ret til graviditetsorlov med løn 4 uger før det forventede fødselstidspunkt
  • MOR - 10 ugers betalt barselsorlov.
  • MOR 9 ugers øremærket betalt forældreorlov.
  • FAR 2 ugers betalt fædreorlov
  • FAR 8 ugers øremærket betalt forældreorlov.
  • 3 ugers betalt forældreorlov, som ydes enten den ene eller den anden forælder.

KarinaLindewald.jpg
Overenskomstchef, advokat
Karina Lindewald

Overenskomstkursus, Jylland/Fyn

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Overenskomstkursus, København

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Log ind