En lang række af restriktioner har siden midten af december stået i vejen for, at turisme- og oplevelsesvirksomheder har kunnet indfri deres potentiale. Derfor har mange af dem valgt en frivillig nedlukning med kompensation.

I en ny analyse blandt HORESTAs medlemmer svarer hele 27 pct., at de har valgt denne løsning, da tabet ved at holde åbent er større end udgifterne forbundet med at lukket. Kun 25 pct. svarer, at de har åbent som normalt, mens resten af medlemmerne svarer, at de har reduceret åbningstiden, holder delvist åbent, udelukkende sælger takeaway, er sæsonlukkede eller tvangslukkede.

”Når så mange virksomheder frivilligt vælger at lukke ned, så skyldes det omfanget af restriktionerne, og hvor meget de indskrænker erhvervets forretningsgrundlag. Nedlukning er en desperat handling, som kun kommer i spil, hvis tabet er større ved at holde åbent. Den enkelte virksomhed har med lommeregneren i hånden skulle finde frem til, hvor det mindste tab var,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i HORESTA.

HORESTA glæder sig over, at restriktionerne nu afvikles, men der er brug for forlængelse af kompensationen, nu hvor erhvervets ordrebog igen har lidt tab, og så skal man fra politisk side aktivere genstartsinitiativer, der kan hjælpe efterspørgslen på vej, mener HORESTAs direktør.

”Nu blev store dele af vores erhverv lukket og restriktionsramt for tredje gang. Og vi er hver gang de første, der bliver pålagt restriktioner, og de sidste der slipper fri. Det er ikke holdbart at blive ved med at påføre de samme virksomheder tab af denne størrelse, og derfor bør man også politisk hjælpe erhvervet fri af restriktionernes negative konsekvenser,” mener Jannick Nytoft.

Analyse er klar: Flyforbindelse har stor betydning for Bornholm

En analyse af flybetjeningen af Bornholm konkluderer, at forbindelsen til København er af stor betydning for det bornholmske samfund. Samtidig kan der skabes samfundsøkonomisk merværdi, hvis nogle af færgens støttemidler flyttes til flyruten.

Log ind