Uddannelse af internationale talenter skal ikke være forbeholdt universiteterne. Sådan lyder budskabet blandt andet fra HORESTA i et nyt inspirationskatalog med 10 forslag til den kommende regering vedrørende international rekruttering.

Kristian Nørgaard, politisk direktør i HORESTA, mener, at det er håbløst, at en så international branche som hotel- og restauranterhvervet ikke kan uddanne udenlandske elever, fordi der er et krav om dansk på både grundforløbet og hovedforløbet.

”Skal vi fremtidssikre denne branche, så skal vi sørge for en tilstrømning af både danske og internationale elever. Desværre står de nuværende krav i vejen, og det forhindrer branchens uddannelser i at følge med tiden. Det er vores klare opfattelse, at mange europæiske elever vil strømme til, for at tage deres uddannelse her i landet på grund af den stærke position, som vi har opnået i gastronomiens absolutte top,” siger Kristian Nørgaard, og fortsætter:

”Skal vi bevare denne position, så er vi nødt til at finde stenene i skoen og være parate til at tage nogle opgør og investere i vores erhvervsuddannelser og erhvervsskoler. Der er ingen tvivl om, at uddannelserne allerede står et stærkt sted både i forhold til fagligheden, men også i forhold til de udlærtes beskæftigelse. Men skal vi også i fremtiden sikre, at vi har tilstrækkelig kvalificeret og faglært arbejdskraft i branchen, så er vi nødt til at kigge langt bredere på rekrutteringen til vores uddannelser, og her er det europæiske marked helt oplagt”” siger Kristian Nørgaard.

Blandt HORESTAs øvrige forslag er en sænket beløbsgrænse, at man suspenderer lærepladskravet for dem, der vil rekruttere via positivlisten, og at sagsbehandlingen smidiggøres og speedes op for virksomheder, der allerede har internationale medarbejdere.

Du kan læse mere om HORESTAs ti forslag her.

Alliance skal løfte basale færdigheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med en trepartsaftale sikret langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, hvor der bliver dannet en national alliance, der skal løfte basale færdigheder.

Log ind