Efter påske modtager din virksomhed sin forskudsopgørelse i forbindelse med Læreplads-AUB (tidligere Praktikplads-AUB). Opgørelsen viser, hvorvidt virksomhed står til at opfylde sit elevkrav, eller om virksomheden på nuværende tidspunkt står til en merbetaling.

I forskudsopgørelse opgøres virksomheden måltal for elever og virksomhedens nuværende elevpoint i forhold til disse måltal. Og det kan være rigtig dyrt, hvis virksomheden ikke lever op til deres måltal, for der opkræves det efterfølgende år 27.000 kr.  pr. manglende elevpoint.

Hotel- og restauranterhvervet har tidligere haft store udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med elever, og for ikke at blive pålagt et krav om betaling for manglende elever, skal virksomheden kunne bevise, at man har slået stillinger op på praktikpladsen.dk.

Men hvis virksomheden har haft slået en læreplads op på www.praktikpladsen.dk i minimum 90 dage, kan virksomheden fritages for at betale merbidrag. Derfor er det vigtigt, at I bruger Praktikpladsen.dk, hvis I beskæftiger faglærte.

I kan hele tiden se jeres nuværende måltal og elevpoint samt se, hvordan I søge fritagelse for praktikplads-AUB her.

For spørgsmål kan I kontakte HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane.

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Se også

Log ind