Af Jannick Nytoft, adm. direktør i HORESTA

Coronalånene har været en afgørende redningsbøje for mange under pandemien, men fra i dag af er de ikke længere rentefrie. Appellen om en udsat betalingsfrist fra HORESTA og flere andre organisationer er ikke blevet grebet af regeringen, så nu er forhåbningen, at virksomhederne med udeståender kan finde en løsning, som betyder, at det ikke er redningsbøjen, der kommer til at trække dem under vandet.

I vores branche drejer det sig om 3.900 restauranter, der skal tilbagebetale coronalån for 1,3 mia. kr. svarende til 333.000 kr. pr. virksomhed.

Det er mange penge. Særligt for en branche der har stået i fronten af coronahåndteringen i to år. Det har været en tid, hvor meget omsætning er gået tabt, og der er ophobet meget gæld – også til andre end staten. Derfor er det vigtigt, at vi nu politisk får kigget på, hvordan man kan understøtte et turisme- og oplevelseserhverv, der skal tilbage på vækstsporet.

For status er nu, at kompensationsordningerne er lukkede, de rentefrie coronalån er ikke længere rentefrie, og snart skal vi have slutafregnet. Forhåbentlig bliver det et endeligt punktum for en tid, hvor pandemien og de dertilhørende politiske indgreb har umuliggjort en sund forretningsdrift for store dele af turisme- og oplevelseserhvervet.

Og forhåbentlig har startskuddet lydt til en virkelighed med voksende efterspørgsel, hvor gæsten igen - uforstyrret af corona - kan stå som det absolut centrale i den oplevelse, som vi i branchen er mestre i at give kunderne.

Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne. Læs mere om HORESTAs forslag her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Mangel på arbejdskraft

Hotel- og restaurationsbranchen er helt afhængig af dygtige medarbejdere. Erhvervet er allerede en vækst- og beskæftigelsesmotor, men der er potentiale for meget mere. Et potentiale, som for nuværende ikke kan indfries pga. mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer mere arbejdskraft til erhvervet – både indenlandsk og international. Læs mere om HORESTAs konkrete forslag her.

Log ind