Af Jannick Nytoft, adm. direktør i HORESTA

Coronalånene har været en afgørende redningsbøje for mange under pandemien, men fra i dag af er de ikke længere rentefrie. Appellen om en udsat betalingsfrist fra HORESTA og flere andre organisationer er ikke blevet grebet af regeringen, så nu er forhåbningen, at virksomhederne med udeståender kan finde en løsning, som betyder, at det ikke er redningsbøjen, der kommer til at trække dem under vandet.

I vores branche drejer det sig om 3.900 restauranter, der skal tilbagebetale coronalån for 1,3 mia. kr. svarende til 333.000 kr. pr. virksomhed.

Det er mange penge. Særligt for en branche der har stået i fronten af coronahåndteringen i to år. Det har været en tid, hvor meget omsætning er gået tabt, og der er ophobet meget gæld – også til andre end staten. Derfor er det vigtigt, at vi nu politisk får kigget på, hvordan man kan understøtte et turisme- og oplevelseserhverv, der skal tilbage på vækstsporet.

For status er nu, at kompensationsordningerne er lukkede, de rentefrie coronalån er ikke længere rentefrie, og snart skal vi have slutafregnet. Forhåbentlig bliver det et endeligt punktum for en tid, hvor pandemien og de dertilhørende politiske indgreb har umuliggjort en sund forretningsdrift for store dele af turisme- og oplevelseserhvervet.

Og forhåbentlig har startskuddet lydt til en virkelighed med voksende efterspørgsel, hvor gæsten igen - uforstyrret af corona - kan stå som det absolut centrale i den oplevelse, som vi i branchen er mestre i at give kunderne.

Log ind