På grund af store it-problemer har det været umuligt for mange virksomheder at indberette slutafregningen på kompensationsordningerne. Derfor udskydes fristen for slutafregning af kompensation for første del af 2020, som ellers senest skulle have været indberettet den 30. september. Indberetningsmulighederne forlænges automatisk i 30 dage for virksomheder, som ikke har indberettet, og fristen kan efter anmodning udskydes i op til 60 dage.

Krav til indberetningen
De nye krav til indberetningen er:

  • En virksomhed, der ikke når fristen den 30. september 2021, vil modtage et brev med 30 dages fristudsættelse. Det vil gælde automatisk for alle virksomheder, der ikke har indberettet.

  • Hvis en virksomhed grundet udefrakommende omstændigheder (revisormangel, manglende indberetning fra koncernforbindelser i udlandet mv. samt tekniske udfordringer med at indberette) kan konstatere, at man ikke kan nå den i brevet givne frist, kan man søge om yderligere 30 dages fristudsættelse. Erhvervsstyrelsen vil til dette formål etablere et simpelt anmodningssystem uden særlige dokumentationskrav, hvor virksomhederne nemt kan angive, hvorfor de ønsker denne yderligere fristudsættelse.

  • Herefter træffes afgørelse på det foreliggende grundlag (herunder evt. om tilbagebetaling, såfremt virksomheden ikke har indberettet).

Særlig løsning for mindre gruppe af virksomheder

Der er desuden en mindre gruppe virksomheder, som Erhvervsstyrelsen endnu ikke har anmodet direkte om at indberette til slutafregningen.

Disse virksomheder har ikke kunnet indberette, da de fx er gået konkurs eller lignende og dermed har mistet deres fællesoffentlige brugeradgang. Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde en særlig løsning for dem. Disse virksomheder vil modtage et brev med en frist på 60 dage fra den dag, hvor indberetningsløsningen er klar, og de vil derudover have mulighed for at søge om yderligere 30 dages fristudsættelse.

Tag fat i os
HORESTA er i kontakt med mange medlemmer – store som små – som på grund af de meget komplekse regler ikke har fået den kompensation for faste omkostninger, de reelt er berettigede til. Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at gennemgå deres opgørelse endnu engang og eventuel tage kontakt til os for at få rådgivning.

HORESTA holder desuden et webinar fredag den 1. oktober kl. 10.00-11.00, hvor I kan få mere information.

I kan se de hyppigste steder, hvor virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet optimerer deres ansøgning her.

Frist for slutafregningen flyttes

Den 30. november var den hidtidige frist for slutafregning på de udestående kompensationsperioder og ordninger i fase 2 af slutafregningen.

Indberet til slutafregning af Covid-19-kompensation senest 30. november

Den 30. november 2022 er det sidste frist for at indberette de faktiske forhold til slutafregning af kompensation som følge af coronavirus/covid-19. Fristen gælder for virksomheder, der har modtaget kompensation for faste omkostninger, lønkompensation og kompensation for tabt omsætning efter sommeren 2020.

Log ind