HORESTA glæder sig over, at den nye trepartsaftale rummer midler til at tiltrække arbejdskraft til Danmark fra det øvrige Europa. Aftalen sætter i alt syv millioner kroner af til en rekrutteringsindsats – heraf to millioner målrettet Sverige - i både 2022 og 2023. Tidligere har den slags initiativer alene været målrettet højtkvalificeret arbejdskraft. Nu målrettes den også faglært arbejdskraft og i Sverige desuden ufaglært.

Desuden er der i trepartsaftalen fokus på, at det offentliges sagsbehandlingstid for udenlandsk arbejdskraft bliver forkortet.

”Det er lige præcis, hvad vi har efterlyst. Vores erhverv er så hårdt ramt af mangel på arbejdskraft, at løsningen ikke alene kan findes inden for landets grænser. Vi er nødt til målrettet at sætte ind med rekruttering fra udlandet. Initiativerne i trepartsaftalen er meget velkomne, men der er med sikkerhed brug for flere og mere vidtrækkende indsatser”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA.

Hun opfordrer blandt andet til, at politikerne nu parallelt med initiativerne i trepartsaftalen gør det lettere at hente arbejdskraft til Danmark. Det kan for eksempel være ved at sænke kravet til indkomst på den såkaldte beløbsordning eller ved at lempe kravene på øvrige ordninger.

Må sige nej til omsætning

Landets hoteller og restauranter er blandt de hårdest ramte brancher, når det gælder mangel på arbejdskraft. Fire ud af fem hoteller mangler så meget arbejdskraft, at de er nødt til at sige nej til bookinger. Det samme gælder for to ud af tre restauranter.

”Vi har brug for tusindvis af medarbejdere lige nu og her, og det haster med at finde løsninger. Det er paradoksalt, at turisme- og oplevelseserhvervet må sige nej til omsætning på et tidspunkt, hvor der er brug for genrejsning efter coronakrisen. Lad os nu gribe det opsving, som vi oplever er på vej”, siger Kirsten Munch.

For at få løst arbejdskraftmanglen peger HORESTA også på indsatser, der vil øge den danske arbejdsstyrke.

”Trepartsaftalen rummer nogle af de elementer, vi efterlyser. Men generelt er der brug for i endnu højere grad at øge incitamenterne til at tage et arbejde. Vi har blandt andet peget på en forhøjelse af SU-loftet, og at man motiverer dimittender til at tage et job hurtigst muligt efter endt uddannelse”, siger Kirsten Munch.

 

 

Alliance skal løfte basale færdigheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med en trepartsaftale sikret langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, hvor der bliver dannet en national alliance, der skal løfte basale færdigheder.

Vi er HORESTA

Du kender måske nogle af os, men hvem er HORESTA egentlig? Det får du svar på gennem en række medarbejderportrætter.

Log ind