I turisme- og oplevelseserhvervet værner vi om et trygt og sikkert arbejdsmiljø, som er til gavn for både medarbejdere og gæster. Derfor har vi i HORESTA udviklet SAFE TO WORK i samarbejde med BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA).

SAFE TO WORK er en digital uddannelse, der sætter arbejdsmiljø i højsædet. Som virksomhed kan I gratis tilmelde jer uddannelsen og blive klædt på i reglerne inden for psykisk arbejdsmiljø, ergonomisk- og kemisk arbejdsmiljø.

Uddannelsen består af tre digitale læringsforløb i de ovennævnte arbejdsmiljøemner og en afsluttende test, som gør det let for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i branchens virksomheder at tilegne sig viden om reglerne og retningslinjerne på området.

Mærkat kan synliggøre jeres arbejde

Hotel- og restauranterhvervet har de seneste år haft et øget fokus på arbejdsmiljøet, og særligt har det psykiske arbejdsmiljø haft stor bevågenhed politisk. Netop derfor har HORESTA sammen med BFA Transport, Service og Turisme og øvrige organisationer udviklet uddannelsen.

Alle virksomheder, som tilmelder sig og gennemfører forløbet, modtager efterfølgende et SAFE TO WORK-mærkat. Mærkatet kan sættes synligt i døren, som gør det let for gæster, medarbejdere og evt. kommende medarbejdere at se, hvordan I som virksomhed arbejder med at skabe trygge og sikre rammer for et godt arbejdsmiljø.

I kan læse mere og tilmelde jeres virksomhed her.

Fokus på et sundt arbejdsmiljø med nyt tiltag

Sammen med Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) arbejder HORESTA på at sætte fokus på arbejdsmiljøet i branchen. Nu har BFA udgivet en comic book, der støtter dialogen mellem medarbejdere og ledelse.

Log ind