Praktikpladsen.dk er til for at matche praktikpladssøgende elever og virksomheder. Det er netop denne statsligt styrede hjemmeside, som skal sikre, at arbejdsgivere og elever på et fælles site kan finde hinanden. Men siden er fuld af fejl og trænger til et omfattende servicetjek. Praktikpladsen.dk er så misvisende og mangelfuld, at den er stort set er umulig at bruge i praksis for virksomhederne.

Et godt eksempel på dette opstår, når virksomheder via praktikpladsen.dk skal rekruttere elever.

Hjemmesiden er nemlig opbygget sådan, at dem, der søger en praktikplads, skal angive tre ønsker – også selvom det kun er inden for én bestemt uddannelse, de søger en praktikplads.

Er personen eksempelvis i gang med at uddanne sig til frisør, er en plads som frisørelev naturligvis det oplagte, men personen kan tilføje yderligere to ønsker og kan for eksempel vælge at tilføje tjener og bygningsmaler. Selvom den praktiksøgende måske hverken ønsker det, og ikke opfylder adgangsbetingelserne for at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed, bliver personen lagt i puljen af oplagte kandidater til en ledig praktikplads.

Restauranter, der søger kokke- eller tjenerelever, må derfor gå stribevis af irrelevante ansøgninger igennem for måske at finde frem til en mulig elev.

Afgørende oplysninger er ikke tilgængelige

Virksomhederne kan desuden ikke se, om de praktiksøgende har gennemført det adgangsgivende grundforløb, hvornår dette er sket, og hvornår eleven er færdig med grundforløbet. Oplysninger, som er helt afgørende for, om virksomhederne kan indgå en uddannelsesaftale med de praktikpladssøgende. Flere af de praktikpladssøgende elever på siden opfylder derudover ikke overgangskravene til at kunne påbegynde hovedforløbet og dermed indgå en uddannelsesaftale.

Det besværliggør ikke kun rekrutteringsprocessen for virksomhederne, der gang på gang må kigge opslag igennem uden relevans. Det giver også et misvisende billede af, hvor mange elever, der inden for hvert fag reelt søger en praktikplads.

Alt dette problematiseres yderligere, fordi trepartsaftalen på området siden 2016 har tvunget virksomhederne til at opslå praktikpladser på siden, hvis de skal fratages for det merbidrag, de er blevet pålagt, hvis de ikke uddanner tilstrækkeligt med elever og dermed opfylder deres måltal.

HORESTA: Det er til grin, at vores medlemmer skal rekruttere derfra

”Når virksomhederne støder på udfordringer med at finde elever, og gang på gang blot får at vide, at der er masser at rekruttere på praktikpladsen.dk, vækker det store frustrationer. Siden er mangelfuld, misvisende, og giver ikke et reelt billede af behovet for praktikpladser. Desuden fremstår en overvejende del af elevopslagene useriøse,” siger Pia Svane, uddannelses- og projektchef i HORESTA.

En hurtig gennemgang af de praktikpladsøgendes profiler på hjemmesiden, viser hvordan profilerne ofte er dårligt skrevet og uden relevante oplysninger.

”Det er simpelthen til grin, at vi skal bede vores medlemsvirksomheder om at rekruttere elever gennem praktikpladsen.dk, når hjemmesiden er så mangelfuld og misvisende. Når hjemmesiden er lavet med netop det formål at matche elever og virksomheder, må man som minimum kunne forvente en gennemarbejdet side, der tager både praktikpladssøgende og virksomhederne seriøst,” siger Pia Svane.

I dag bringer Altinget en redaktionel historie, hvor vores uddannelses- og projektchef, Pia Svane, fortæller om problematikken.

 

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind